Tutkimus: Sähköinen huumausaineen kulutuskortti tuo parhaimmillaan jopa 30 prosentin ajansäästöä

1.9.2023 TiedoteApotti

Apotti-järjestelmän sähköisen huumausaineen kulutuskortin avulla on saatu helppoutta ja ketteryyttä lääkkeiden käsittelyyn. Tuoreen diplomityön tulosten mukaan työnteko nopeutuu ja aikaa säästyy siirryttäessä paperisesta kortista sähköiseen.

Kesällä 2023 tarkastettu ”Sähköisen huumausaineen kulutuskortin käytettävyystutkimus” -diplomityö laadittiin Apotin toimeksiannosta selvittämään sähköisen huumausaineen kulutuskortin hyötyjä loppukäyttäjien päivittäisessä arjessa. Ville-Matti Mäkisen toteuttamasta tutkimuksesta selviää, että sähköinen huumausaineen kulutuskortti todella säästää aikaa: säästöä havaittiin keskimäärin noin 35–45 sekunnin verran verrattuna paperiseen korttiin.  Tämä vastaa noin 30 % ajansäästöä.

”Lääkkeiden jako tapahtuu nopeammin ja helpommin”

Tuoreesta diplomityöstä selviää, että sähköisen kulutuskortin käyttöönoton jälkeen asiat ovat nopeutuneet päivittäisessä työarjessa. Lähes kaikki vastaajat mainitsivat asioita, jotka työnkuluissa ovat nopeutuneet sähköisen kortin käyttöönoton jälkeen.

– Sähköinen kortti on selvästi nopeampikäyttöinen erityisesti tabletti- ja kapselimuotoisilla valmisteilla. Sen ansiosta vaiheita on vähemmän ja käyttö on helpompaa, kertoo Ville-Matti Mäkinen.

Tarkalleen ottaen tabletti- ja kapselimuotoisilla lääkkeillä kirjanpitoon kulunut aika oli keskimäärin 25 sekuntia, kulutuskortin käsittelyyn käytetty aika vain noin 10–20 sekuntia. Mäkisen havaintojen mukaan tabletti- ja kapselimuotoisia lääkkeitä jaettaessa puuttuvia kirjauksia tai virheitä ei juuri tapahdu sähköisen kortin automaation ansiosta.

Sähköinen huumausaineen kulutuskortti lisää luotettavuutta

Työhön haastateltiin lääkäreitä, farmaseutteja ja sairaanhoitajia, jotka työskentelivät keskeisissä rooleissa näissä työnkuluissa. Sähköinen huumausaineen kulutuskortti otettiin käyttöön tutkimuksen kohteena olevassa yksikössä käyttöön vuonna 2021. Tutkimuksesta selviää, että sähköisellä huumausaineen kulutuskortilla on runsaasti positiivisia vaikutuksia.

– Työskentelyn nopeutumisen lisäksi selkeydestä ja luotettavuudesta ja sen helppoudesta tuli mainintoja. Helpottaminen liittyy varmasti siihen, että huumausaineiden manuaalinen kirjaaminen vaatii erityistä keskittymistä ja tarkkuutta. Kun työnkulusta on sähköisen kortin myötä kadonnut manuaalinen kirjaaminen, riski virheille pienenee.

Mäkinen seisoo Kaapelitehtaan suuressa porttikongissa ja katsoo suoraan kameraan. Kokokuva.
Ville Mäkinen toteutti diplomityön sähköisen huumausaineen kulutuskortin käytöstä. Kuva: Henri Salonen

Kulutuskortti tehostaa ja helpottaa työn tekoa

Jo aiemmin on huomattu, että sähköinen huumausaineen kulutuskortti tehostaa ja helpottaa sairaanhoitajien työtä erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla, sillä paperisten lomakkeiden täyttöruljanssin sijaan merkinnät saa suoraan Apotti-järjestelmän. Myös lääkäri pystyy allekirjoittamaan kortin suoraan Apotissa.

– Lisäksi arkistointi, dokumentointi ja seuranta on sähköisen ovat huumausaineen kulutuskortin myötä helpompaa. Tämä lisää turvallisuutta ja vähentää mahdollisia väärinkäytöksiä, muistuttaa Ville-Matti Mäkinen.

Kulutuskortin kehittämistyö jatkuu linjassa Apotti 2.0. -kehittämisen kanssa

Tuoreen diplomityön tavoitteena oli löytää tietoa, jota voidaan esimerkiksi hyödyntää sähköisen ratkaisun käyttöönoton myötä saavutettujen hyötyjen arvioimisessa sekä jatkokehityksessä erityisesti käytettävyyden osalta. Apotissa on myös paraikaa käynnissä Apotti 2.0. -ohjelma, jonka tavoite on käytettävyyden parantaminen.

Tutkimuksessa nousi myös kehitettäviä asioita esiin. Esimerkiksi injektiomuotoisten lääkkeiden jakamisen kanssa sähköinen huumausaineen kulutuskortin työnkulku koettiin hitaammaksi kuin aiemmin. Hitaus johtuu Mäkisen mukaan siitä, että paperisessa ei ollut vastaavaa työnkulkua täysimittaisesti käytössä.

Sähköisen kortin ansiosta virheet selviävät nopeammin

Kaikki hidastuminen ei johdu siis sähköistymisestä vaan siitä, että prosessi on monimutkaistunut. Silti sähköisen kortin ansiosta mahdolliset jo tehdyt virheet saadaan nopeammin selvitettyä, sillä kaikesta, myös virheistä, jää järjestelmään jälki.

– Puutteelliset kirjaukset ja virheet saadaan selvitettyä nopeammin sähköisessä kortissa. Mitä nopeammin asiaan puututaan, sitä nopeammin ne saadaan selvitettyä, Mäkinen linjaa.

Eeva Louko

Työskentelee päivisin viestinnän asiantuntijana ja kirjoittaa yön pimeydessä rikosromaaneja.

Tilaa Apotin uutiskirje