Stadin AO ja Apotti aloittamassa oppilaitosyhteistyötä – Laurean pilotit laajenevat

14.9.2023 TiedoteDigitalisaatio

Oy Apotti Ab on aloittamassa oppilaitosyhteistyöpilotin Stadin ammatti- ja aikuisopiston kanssa. Syksylle 2023 on suunnitteilla koulutuspilotit, joissa Apotti-järjestelmään tutustuminen mahdollistetaan lähihoitajaopiskelijoille. Myös Laurean Ammattikorkeakoulun fysioterapia- j a sosionomiopiskelijoille toteutetut koulutuspilotit laajenevat kaikille Laurean fysioterapia- ja sosionomiopiskelijoille.

Stadin AO ja Oy Apotti Ab ovat aloittamassa oppilaitosyhteistyön tänä syksynä. Räätälöidyssä koulutuspilotissa lähihoitajaopiskelijat pääsevät tutustumaan Apotti-järjestelmän sosiaalihuollon laitospalveluiden käyttäjien näkökulmasta. Apotin osaamisen kehittämisen johtajan Mia-Riitta Lehtosen mukaan alustava suunnitelma on, että Stadin ammattiopiston pilottiin osallistuu 1–2 ryhmää eli yhteensä noin 50 lähihoitajaopiskelijaa.

– Pilotti räätälöidään juuri lähihoitajaopiskelijoita silmällä pitäen. Tulevaisuudessa olisi toiveena laajentaa kurssia niin, että kaikki Stadin AO:n lähihoitajaopiskelijat pääsisivät Apotti-tutustumisen jossain vaiheessa opintojaan, Lehtonen sanoo.

Tykätty Laurean oppilaitosyhteistyö jatkuu

Oppilaitosyhteistyötä pilotoitiin ensimmäisen kerran Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa syksyllä 2021. Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoille suunnattu yhteistyö on ollut pidetty ja Apottiin tutustuminen on kiinteä osa kaikkien Laurena sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden koulutusta. Viime keväänä Laurean kanssa Apotti-koultusyhteistyötä laajennettiin fysioterapia- ja sosionomiopiskelijoille.

– Kevään pilottikurssien palaute oli positiivista. On hienoa, että pääsemme jatkossa kouluttamaan myös kaikkia Laurean fysioterapia- ja sosionomiopiskelijoita, Lehtonen iloitsee.

Oppilaitosyhteistyö Stadin AO:n ja Apotin kanssa alkaa syksyllä 2023, kertoo Mia-Riitta Lehtonen. Kuva: Henri Salonen
Oppilaitosyhteistyö Stadin AO:n ja Apotin kanssa alkaa syksyllä 2023, kertoo Apotin osaamisen kehittämisen johtaja Mia-Riitta Lehtonen. Kuva: Henri Salonen

Apotti-kurssi antaa peruskäsityksen järjestelmän toimintalogiikasta

Apotti haluaa tarjota järjestelmäkoulutusta tulevaisuuden sote-ammattilaisille, jotta järjestelmä tulisi mahdollisimman tutuksi jo opiskeluvaiheessa. Apotin tutustumiskurssi räätälöidään aina nimenomaiselle alalle sopivaksi, ja kytketään sellaisten opintojen jaksoon, jossa käsitellään kirjaamista tai siihen liittyviä asioita.

– Oppilaat saavat peruskäsityksen Apotti-järjestelmän toimintalogiikasta ja pääsevät esimerkiksi tekemään kirjaamisharjoituksia valittuun alustaan. Kurssin jälkeen opiskelijoille tarjotaan myös kotiharjoitteluympäristö, jota opettajatkin voivat halutessaan hyödyntää esimerkiksi oppimistehtäviin, Lehtonen kuvailee.

Oppilaitosyhteistyö hyödyttää sekä opiskelijaa että organisaatioita

Oppilaitosyhteistyötä pyöritetään osana Apotin koulutustoimintaa eikä se näin ollen maksa oppilaitoksille mitään. Mutta yhteistyön toteutuminen edellyttää opinahjolta toki tiettyä resursointia sekä koordinointia. Aikataulujen yhteensovittaminen on aina yhteistyötä. Apotti-järjestelmää käyttää tällä hetkellä noin 77 prosenttia Uudenmaan sote-ammattilaisista.

– Oppilaitosyhteistyö on erinomainen tapa lisätä sote-alan tulevaisuuden ammattilaisten kyvykkyyttä käyttää järjestelmää. Iso osa Uudellamaalla opiskelleista tulee työskentelemään Apotin käyttöalueella, ja myös siksi on hyödyllistä, että jo opiskeluaikana saa tuntumaa järjestelmään, Lehtonen summa.

Tilaa Apotin uutiskirje