Naistentautien poliklinikan kehityskiripäivässä ratkottiin merkintäpohjien haasteita

16.1.2024 TiedoteApotti

Naistentautien poliklinikan kehityskiripäivässä pohdittiin Apotti-järjestelmää sujuvoittavia ratkaisuja yhdessä sovelluskehittäjien ja loppukäyttäjien kanssa. Apotin kehityskirimallissa ratkotaan käytännössä loppukäyttäjien järjestelmähaasteita sekä kuunnellaan toiveita erityisen tarkalla korvalla. 

Talvinen keskipäivä on pakkasesta kirpeä, kun Apotin sovelluskehittäjät kokoontuvat Helsingin Meilahdessa sijaitsevaan Puistosairaalaan kehityskiripäivään. Tarkoitus on ensin seurata naistentautien ammattilaisten kirjaamista oikealla potilaskäynnillä ja sen jälkeen syventyä etukäteen haarukoituihin järjestelmäkehityskohteisiin lääkärien ja hoitajien kanssa.

– Kehityskireihin on aina suunniteltu yksi isompi muutos sekä muutamia pienempiä kokonaisuuksia. Tänään pääkehityskohde eli leikkisästi pääruoka kehityskiritarjottimella on uudet merkintäpohjat, kertoo kehityskirissä mukana oleva Apotin sovelluskehittäjä Riku Santanen.

Merkintäpohja on gynekologian poliklinikan ensikäyntiä varten tarkoitettu vakiopohja lääkäreille, josta löytyy perustietoja, kuten ikä, raskaustiedot sekä asiakkaan BMI-tiedot. Kirjaaminen nopeutuu ja helpottuu uusilla pohjilla.

– Erilaisia pohjia on jo järjestelmässä, mutta toiveissa oli yksi täysin uusi pohja, joka yksinkertaistaisi täyttämistä. Lisäksi pohjaan toivottiin uusia SMART-linkkejä, jotka nopeuttaisivat merkintäkirjaamista. Pystymme tuottamaan pohjan lähes täysin toiveiden mukaisesti, Santanen iloitsee.

Kehityskiri on oivallinen hetki nähdä, miten sote-ammattilaiset käyttävät järjestelmää käytännössä. Apotin sovelluskehittäjät Riku Santanen ja Inkeri Tynell kuuntelevat etualalla, kun naistentautien poliklinikan henkilökunta esittelee toimintatapojaan. Kuva: Henri Salonen
Kehityskiri on oivallinen hetki nähdä, miten sote-ammattilaiset käyttävät järjestelmää käytännössä. Apotin sovelluskehittäjät Riku Santanen ja Inkeri Tynell kuuntelevat etualalla, kun naistentautien poliklinikan henkilökunta esittelee toimintatapojaan. Kuva: Henri Salonen

Alkupaloiksi kasa pienempiä muutoksia

Kehityskirin aikana tehdään yhden isomman järjestelmämuutoksen lisäksi pienempiä, alkupaloiksi kutsuttuja viilauksia. Naistentautien kehityskirissä yksi niistä on tilannekatsauksen päivitys, joka on erityisesti hoitajille hyvä työkalu.

– Tilannekatsausta viilataan niin, että asiakkaan sairaushistoria tulee näkyviin. Nyt hoitajat näkevät yhdestä paikasta oleelliset tiedot ja työ nopeutuu, Santanen sanoo.

Kehityskiri lisää dialogia ja tuo sovelluskehittäjät yhteen työtä tekevien sote-ammattilaisten kanssa.
Naistentautien osastonylilääkäri ja AA Päivi Lehtovirta pitää kehityskirejä erittäin hyödyllisinä sekä järjestelmää päivittäin käyttäville että Apotin väelle. Kuva: Henri Salonen

Toinen alkupala kehityskiritarjottimella on uudet määräyspaneelit. Naistentautien yksikkö oli ennen kiriä kerännyt peräti 12 toivetta liittyen määräyspaneeleihin. Vaikka ne ovat pienemmiksi kehityskohteiksi isoja kokonaisuuksia, ehtivät Apotin kehittäjät kirin puitteissa toteuttaa niistä kuitenkin kuusi.

– Tekijä pystyy määräämään kaikki kiinni olevat määräykset kerralla, ei yksitellen. Loput toiveet menevät jatkokehitykseen, eli myös ne tullaan tekemään, Santanen jatkaa.

Kehityskiri luo suoran yhteyden järjestelmän käyttäjään

Kehityskirien tarkoitus on lisätä Apotin järjestelmäkehityksestä vastaavien ja Apotti-järjestelmän loppukäyttäjien yhteistyötä ja käyttäjätyytyväisyyttä sekä parantaa keskinäistä dialogia. Paikan päällä kehityskirissä ollut naistentautien osastonylilääkäri ja AA Päivi Lehtovirta sanoo, että päivän aikana moni järjestelmäsolmu voi aueta nopeastikin.

Kehityskirissä voi saada myös uusia oivalluksia, kun totutut työtavat saavat uusia näkökulmia. Kuva: Henri Salonen

Työtä tehdään usein tietyllä, totutulla tavalla eivätkä järjestelmän kaikki hienoudet ole aina tiedossa, tai ohjeisiin ei ehditä työkiireiden vuoksi perehtyä. Siksi kehityskirien kohdevierailut ovat  mieluisia yksikön työntekijöille, Lehtovirta miettii.

kehityskiri tuo apotin sovelluskehittäjät ja sote-ammattilaiset yhteen.
Kehityskiri tuo Apotin sovelluskehittäjät ja sote-ammattilaiset yhteen. Päivän aikana kokoonnuttiin yhdessä auditorioon pohtimaan tarkemmin toiveita ja muutosmahdollisuuksia. Päivi Lehtovirta vetää kokousta. Kuva: Henri Salonen.

Samaa mieltä ovat myös Apotin väki.

– Kehityskirit ovat  kullanarvoisia. Saamme luotua suoran kontaktin asiakkaaseen ja näkemään paikan päällä, miten järjestelmää käytetään, kiittää myös Apotin tuoteomistaja Susanna Vainionpää.

Mikä on kehityskirimalli?

  • Kehityskirimallin tavoite on lisätä Oy Apotti Ab:n järjestelmäkehityksestä vastaavien ja Apotti-järjestelmän loppukäyttäjien yhteistyötä, vuoropuhelua ja käyttäjätyytyväisyyttä.
  • Kehityskirissä lähestytään yhtä yksikkökokonaisuutta kerrallaan ja tehdään samalla kertaa useita asioita käyttäjätyytyväisyyden parantamiseksi. Malli on jatkossa osa Apotin järjestelmäkehitystä.
  • Kirien osana tehtävä uusi sisältö on standardoitua ja valitaan valmiilta tarjottimilta.
  • Syksyllä 2023 toteutettiin kymmenen kehityskiriä. Kirit jatkuvat keväällä 2024.

Lue myös:
Peijaksen sairaalan ortopedian vuodeosaston kehitykirissä pureuduttiin työn sujuvuuteen

Tilaa Apotin uutiskirje