Lisää käyttäjätyytyväisyyttä ja yhteistyötä – Peijaksen sairaalan ortopedian vuodeosaston kehityskirissä pureuduttiin työn sujuvuuteen

9.1.2024 TiedoteApotti

Peijaksen sairaalassa Vantaalla kokoonnuttiin ortopedian vuodeosaston hoitajien, lääkärien sekä Apotin sovelluskehittäjien voimin Apotin järjestämään kehityskiriin. Kehityskiripäivän aikana mietittiin tapoja lisätä järjestelmän käyttäjätyytyväisyyttä osastolla.

Peijaksen traumaortopedian osastolla työskentelevä sairaanhoitaja Marja Kokko saapuu paikalle pitkän kehityslistan kanssa. Kokko halusi osallistua kehityskiriin, sillä hänen mielestään kehityskirit auttavat saavuttamaan tärkeitä, työtä sujuvoittavia asioita ja ratkaisuja.

-Tavoite on selkeyttää kirjaamista. Nykyisessään Apotin seurantalomakkeella on monta välilehteä, jolla seikkailemme. Tulee paljon turhaa klikkailua. Kehityskirin myötä saamme luotua yhden selkeän lomakkeen, jota päivittäin käytämme eniten, hän kertoo.

Kehityskiri on hyvä keino lisätä dialogia Apotin ja loppukäyttäjien välillä.
Kehityskiri on hyvä keino lisätä dialogia Apotin ja loppukäyttäjien välillä. Peijaksen sairaalassa Vantaalla pidettiin kehityskiri, joka toi ratkaisuja muun muassa lääkäreiden yhteenvetonäyttöön. Kuva: Henri Salonen

Kehityskiri lisää dialogia ja tuo ratkaisuja

Kehityskirin tarkoitus on lisätä Apotin loppukäyttäjien ja järjestelmäkehityksestä vastaavien yhteistyötä ja dialogia sekä käyttäjätyytyväisyyttä. Kehityskirissä käsiteltävät asiat valitaan etukäteen Apotin koostamilta tarjottimilta, joissa on tarjolla yksi isompi muutos sekä muutamia pienempiä kokonaisuuksia. Kehityskirissä lähestytään yhtä yksikkökokonaisuutta kerrallaan.

– Päivittäisen hoidon sujuvuuden ja hoitotyön kehittäminen ovat tällä hetkellä erityisen tärkeitä. Hoitajille tulee jatkossa esimerkiksi oikeus nähdä lääkäreiden yhteenvetosivu. Tämä helpottaa työtä, koska yhteenvetosivun kautta näemme kätevästi hoitojaksokohtaiset määräykset potilaille, sairaanhoitaja Marja Kokko kertoo.

Hoitajat hyötyvät myös Rover-mobiilikirjausalustan kehittämisestä. Kehityskiripäivän aikana visioidaan myös sitä, miten jatkossa hoitotyön ammattilainen pääsee helposti tarkastelemaan ja kirjaamaan asioita niin järjestelmässä kuin mobiilistikin.

Mistä on kyse?

  • Kehityskirimallin tavoite on lisätä Oy Apotti Ab:n järjestelmäkehityksestä vastaavien ja loppukäyttäjien yhteistyötä ja käyttäjätyytyväisyyttä.
  • Kehityskirissä lähestytään yhtä yksikkökokonaisuutta kerrallaan ja käydään läpi useita, isoja ja pieniä kehityskohteita samalla kertaa pienkehitystäkäyttäjätyytyväisyyden parantamiseksi.
  • Malli on jatkossa osa Apotin järjestelmäkehitystä.
  • Kirien osana tehtävä järjestelmän pienkehitys on standardoitua ja valitaan valmiilta tarjottimilta.
  • Vuonna 2023 toteutettiin kymmenen kehityskiriä. Kirit jatkuvat keväällä 2024.

Kehityskiri tuo lääkäreille selkeämmän yhteenvetonäytön

Päivän aikana pohditaan myös ortopedian osastolla työskentelevien lääkäreiden työarkea ja sitä, millä tavoin kiireistä ja paineista työtä voisi sujuvoittaa järjestelmän avulla. Lääkäreille kaavaillaan yhteenvetonäyttöön lisäyksiä, jotta kaikki oleelliset asiat potilaasta näkyisivät yhdellä silmäyksellä. Tavoitteena on, että päivittäin kirjattavat asiat löytyisivät kootusti yhdestä paikasta.

Myös hoitajat hyötyvät yhteenvetonäytöstä, kertovat Apotin sovelluskehittäjät. Hoitajat voivat tarkastella omasta yhteenvedostaan tiettyjä asioita eri esitysryhmistä. Linkin kautta avautuu pop-up -ikkuna, josta he voivat tehdä suoraan kirjauksia.

Moniammatilliseen yhteistyöhön kiinnitetään kehityskirissä erityistä huomiota. Ortopedian osaston potilaat usein tarvitsevat myös muita hoitotyön ammattilaisia esimerkiksi kuntoutusvaiheessa.

– Esimerkiksi fysioterapeutin tekstit näkyisivät tällä kyseisellä sivulla jatkossa myös samaan tapaan kuin muut perustiedot, Apotin sovelluskehittäjät kuvailevat kehityskirin aikana syntyvää ratkaisua.

Kehityskiri lisää dialogia ja yhteistyötä.
Kehityskiri lisää dialogia ja yhteistyötä. Peijaksen ortopedian vuodeosaston kehityskirissä kiinnitettiin huomiota myös moniammatilliseen yhteistyöhön. Kuva: Henri Salonen

Kehityskirissä käyttäjätyytyväisyys keskiössä

Vuonna 2023 toteutettiin yhteensä kymmenen kehityskiriä eri puolilla pääkaupunkiseutua, niin vuodeosastoilla kuin poliklinikoillakin. Vuodelle 2024 on suunnitteilla lisää kehityskirejä keväästä eteenpäin. Malli on saanut kiitettäviä palautteita ja osoittautunut tehokkaaksi, sillä Apotin väki pääsee paikan päälle suoraan kontaktiin työtä tekevän kanssa.

Toivottuja muutoksia pystytään myös toteuttamaan nopeasti kehityskirin puitteissa.

– Mallin avulla saamme palautteen välittömästi, ja listalle voi nousta myös uusia, pienempiä toiveita, jotka lisäävät käyttäjätyytyväisyyttä, Apotin sovelluskehittäjät tuumaavat.

Eeva Louko

Työskentelee päivisin viestinnän asiantuntijana ja kirjoittaa yön pimeydessä rikosromaaneja.

Tilaa Apotin uutiskirje