Matkalla muutokseen

30.8.2013 Blogi

Viime päivinä on korostunut koko alkuvuoden ajan uutisissa ollut Suomen talouden tilanne. Suomella ei mene nyt oikein hyvin. Kaikki ovat olleet siitä samaa mieltä, mutta teot ovat jääneet vähäisiksi. Kriisitietoisuus on kasvanut ja muokannut ilmapiiriä vähitellen siihen, että mahdottomalta vaikuttanut sopiminen tarvittavasta rakennemuutoksesta kuuden puolueen kesken maamme hallituksessa onnistui kuin onnistuikin juuri eilen illalla. Hallitusta voi siitä onnitella. Tietenkin on vielä pitkä matka konkretiaan, mutta ilman yhteistä tahtoa ei konkretiaakaan synny.

Apotti kohtaa monella tavalla samanlaiset haasteet. Tietoisuus siitä, että terveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltoa on kehitettävä sekä nykyisiltä toimintatavoiltaan että tulevaisuuden tarpeita varten on kaikille selvää.

Toiminnanmuutosta tarvitaan, kun tarve hoitoihin ja palveluihin lisääntyy

Ajatellaanpa vaikkapa sokeritaudin esiintyvyyttä väestössä ja sen hoidon tilannetta.

Sokeritaudin tiedetään vaikuttavan sekä toimintakykyyn että kuolleisuuteen merkittävällä tavalla. Suomessa on arvioilta noin 500 000 aikuisiän sokeritautia sairastavaa. Hälyttävää on se, että heistä vain reilut puolet tietää sairastavansa sokeritautia. Loput siis sairastavat tietämättään! Esimerkiksi Helsingin kaduilla kävelee noin 25 000 tällaista henkilöä.

Tämän lisäksi on vielä suurempi määrä niitä, joilla on häiriintynyt sokeriaineenvaihdunta ja suurentunut riski saada sokeritauti. Heidän tulisi saada tieto tästä ja ohjaus sekä tarvittava hoito, jotta sokeritaudin puhkeaminen voitaisiin mahdollisuuksien mukaan välttää. Yhteensä noin 35 prosentilla väestöstä on sokeritauti tai sokeriaineenvaihdunnan häiriö – siis noin 1,9 miljoonalla suomalaisella.

Selvää on se, että perinteisillä ja kasvokkain tapahtuvaan vastaanottomalliin perustuvilla toimintatavoilla ei tällaiseen haasteeseen vastata, vaan tarvitsemme uusia innovatiivisia toimintamalleja esimerkiksi sähköisen asioinnin saralla. Myös yhteiskunnan muiden kuin terveydenhuollon sektorin toimenpiteitä tarvitaan.

Yhteisessä tahtotilassa kohti konkretiaa

Nykyisin hallituksen tilannetta muistuttaa myös Apotti sen suhteen että hankkeessa on mukana monta eri jäsentä. Hallituksen puoluekirjon sijaan Apotissa on neljä kuntaa (Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen) ja yksi sairaanhoitopiiri HUS. Lisäksi HUS-alueen muilla kunnilla on optio liittyä mukaan hankinnan edetessä.

Eri toimijoilla on eri priorisoinnit, tehtävät ja tarpeet mielessä, erilaiset taloudelliset tilanteet ja tietojärjestelmien tekninen kirjo. Hanketta sisältä seuranneena ja sen suunnittelussa ja toimeenpanossa mukana olleena voin kuitenkin sanoa, että vaikka yllämainitut seikat tiedostetaan erittäin hyvin, ei niiden ole annettu estää sitä tosiasiaa, että muutokselle on todellinen tarve, yhteinen tahtotila ja sen eteen tehdään konkreettisia asioita.

Yhteinen tahtotila oli hyvin havaittavissa tällä viikolla pidetyssä Apotti-hankkeen ylemmän johdon seminaarissa. Konkreettinen teko on se, että tänään julkaistaan asiakas- ja potilastietojärjestelmän julkinen hankintailmoitus, jossa kutsumme järjestelmien toimittajat kilpailemaan siitä, kuka saa toimittaa meille tarpeitamme mahdollisimman hyvin vastaavan sosiaali-. ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän.

Tältä pohjalta on hyvä lähteä muutoksen tielle. Tarve on selvä, tahtotila on yhteinen ja etenemme konkretiaa kohti.

 

Antti Iivanainen
toiminnan kehitysjohtaja
LT

 

Tilaa Apotin uutiskirje