EBMEDS-päätöksentekotuki käyttöön Apotissa – auttaa kokonaisvaltaisen hoidon toteutumisessa

16.8.2023 TiedoteApotti-järjestelmä

Apotti-järjestelmässä otettiin käyttöön EBMEDS-päätöksentuki kesäkuussa. Lääkäreille ja hammaslääkäreille suunnattu palvelu tuottaa käyttäjilleen potilaskohtaisesti räätälöityjä toimintaohjeita. Parhaimmillaan se auttaa kokonaisvaltaisen hoidon toteutumisessa.

Kesäkuussa Apotti-järjestelmässä käyttöönotettu EBMEDS yhdistää sähköiseen potilaskertomukseen tallennetut potilaan tilaa kuvaavat tiedot lääketieteelliseen tietoon tuottaen käyttäjälleen potilaskohtaisesti räätälöityjä toimintaohjeita. Se on työkalu, joka tukee kliinistä päätöksentekoa tuottamalla hoitoehdotuksia, muistutteita ja varoituksia potilaskohtaisesti.

– Toteutuksella on pyritty mahdollisimman saumattomaan käyttökokemukseen, jotta päätöksentuen hoitoehdotukset, muistutteet ja varoitukset olisivat ammattilaisilla käytössä muun potilastyön yhteydessä, kertoo Apotin Business Manager Jaana Sten.

EBMEDS-palvelua käytetään potilaskohtaisesti

EBMEDS-nimi tulee termistä ”lääketieteelliseen näyttöön perustuva sähköinen päätöksentuki” (Evidence-Based Medicine electronic Decision Support). Palvelu sisältää Duodecim Lääkityksen kokonaisarvion, joka edistää lääkehoidon turvallisuutta automaattisilla reaaliaikaisilla muistutteilla ja varoituksilla sekä mahdollistaa potilaan kokonaislääkitykseen perehtymisen syvällisemmin. Ammattilainen käynnistää EBMEDS-palvelun potilaskohtaisesti ja palaute avataan Apotti-järjestelmän sisällä.

Apotissa on paraikaa käynnissä käyttäjätyytyväisyyden parantamiseen keskittyvä Apotti 2.0. -ohjelma. Myös EBMEDS:n keskiössä ollut mahdollisimman hyvä käyttäjäkokemus. Käyttöönottoa edelsi esimerkiksi alkuvuoden 2023 kestänyt pilotointijakso, jonka aikana palvelua käyttivät valikoidut lääkärit Apotti-järjestelmää käyttävistä organisaatioista.

EBMEDS hyödyttää kokonaisvaltaisesti sote-alan ammattilaisia työssään

Onnistuneen pilottijakson tavoitteena oli parantaa integraation toimivuutta ja varmistaa mahdollisimman saumaton käyttökokemus.

– EBMEDS-palvelun käyttö mahdollistaa parhaimmillaan potilaan kokonaisvaltaisen hoidon paremman toteutumisen tarjoamalla ammattilaiselle toimintaohjeita potilaan hoidon toteuttamiseen. Päätöksentuki vähentää ammattilaisten kognitiivista kuormaa yhdistämällä potilastietojärjestelmään kirjattuja potilaskohtaisia tietoja lääketieteelliseen näyttöön perustuvaan tutkimustietoon ja tuottaen sen perusteella luotettavia ja yksilöllisiä ohjeita potilaan hoidon suunnittelua varten, Sten kertoo.

EBMEDS:llä ammattilainen voi myös parhaimmillaan säästää aikaa, joka kuluisi potilastietojärjestelmään kirjattujen tietojen analysoimiseen lääketieteelliseen näyttöön verraten. Lisäksi palvelu voi yhdenmukaistaa hoitopäätöksiä ja hoidon suunnittelua eri potilaiden välillä, joilla on samankaltainen terveystilanne.

Syksyllä arvioidaan EBMEDS-palvelun laajentamista

EBMEDS-palvelun käyttöönottoon on vaikuttanut muun muassa Apotti-järjestelmän käyttöönotot, hyvinvointialueuudistus sekä muu lakisääteinen ja priorisoitu kehitys. Palvelu täydentää Apotti-järjestelmässä olleita päätöksenteontuen herätteitä.

– Apotti-järjestelmässä on ollut alusta asti integroituna annosvaroitukset, lääkeaineinteraktiot sekä erityisiin lääkehoidon tilanteisiin liittyvät herätteet, kuten lääkkeen käyttö raskauden ja imetyksen aikana sekä iäkkäiden lääkehoidon varoitukset, kertoo Apotin Lääkityspalveluiden tuotepäällikkö Katri Yli-Kovero.

Katri Yli-Kovero seisoo Apotin toimistolla ikkunoiden vieressä. Punaiset hiukset ja kirjava kesämekko.
Katri Yli-Kovero. Kuva: Henri Salonen

Integraation onnistunut käyttöönotto on ollut mahdollista eri osapuolten välisen yhteistyön ansiosta. Oy Apotti Ab:n, Kustannus Oy Duodecimin sekä Helsingin kaupungin ja Vantaa-Kerava hyvinvointialueen välinen tiivis yhteistyö ja yhteinen tahtotila saada integraatio ammattilaisten käyttöön, on mahdollistanut integraation käyttöönoton kesäkuussa 2023. Palvelun laajentamista muille ammattiryhmille, kuten sairaanhoitajille ja farmaseuteille arvioidaan syksyn aikana yhdessä Apotti-järjestelmää käyttävien organisaatioiden edustajien kanssa.

– Vaikka tie on ollut pitkä ja välillä kivinenkin, sinnikkäällä yhteistyöllä olemme saaneet EBMEDS-palvelun Apotti-järjestelmässä käyttöön. Kiitos kaikille työhön osallistuneille, tästä on mukava jatkaa toimivaa yhteistyötä palvelun kehittämisen parissa, Yli-Kovero summaa.

Eeva Louko

Työskentelee päivisin viestinnän asiantuntijana ja kirjoittaa yön pimeydessä rikosromaaneja.

Tilaa Apotin uutiskirje