Apotti 2.0 -ohjelman kuulumisia

20.6.2023 TiedoteApotti 2.0

Apotti 2.0 -ohjelmassa kevään aikana toteutetut kehityskirivierailut ovat onnistuneet hyvin ja mallia jatketaan syksyllä. Lisäksi ohjelmassa on muun muassa otettu käyttöön potilaan kokonaislääkitysnäkymä, uudistettu järjestelmässä olevia tiivistelmiä ja saatu tuotantoon useita sosiaalihuollon ammattilaisten työtä helpottavia parannuksia.

Apotin asiakasorganisaatioihin suuntautuneet, standardoitua kehittämistä sisältävät kohdevierailut eli niin kutsutut kehityskirit on saatu valmiiksi kevätkauden osalta. Kevään aikana toteutettiin viisi kehityskiripilottia eri yksiköissä, ja syksyksi suunnitellaan vierailuille jatkoa. Kehityskirien yhteydessä on muun muassa kuultu käyttäjien kokemuksia, opastettu järjestelmän tehokkaassa käytössä ja tehty pienkehitystä, jota on saatu nopeasti käyttöön. Osallistujilta saatu palaute on ollut hyvää. Mallia kehitetään edelleen piloteista saatujen oppien pohjalta.

Uudistettu tiivistelmätoiminto on otettu käyttöön Apotti-järjestelmässä kesäkuussa. Tiivistelmässä on mahdollista tarkastella olennaisia tietoja, kuten lääkkeitä, peruselintoimintoja ja laboratoriotuloksia, ja niistä voi muodostaa kuvaajia, joiden avulla on helpompi arvioida, onko esimerkiksi tietty lääkitys tehonnut toivotulla tavalla. Kokonaan uutena ominaisuutena on potilaan kokonaislääkitysnäkymä, joka näyttää kaikki potilaalla käytössä olevat ja käytössä olleet kotilääkkeet ja osastolääkkeet samassa näkymässä. Näkymä on aikajanamuotoinen, ja esimerkiksi lääkkeen annostelumuutokset näkyvät erillisinä aikajanoina.

– Koti- ja osastolääkitys ovat nyt ensimmäistä kertaa samassa näkymässä, jossa voi tarkastella sekä potilaan käytössä olevaa lääkitystä että lääkityshistoriaa, kertoo Apotin Business Manager Jaana Sten. – Uskomme, että uusi näkymä parantaa potilaan kokonaislääkityksen hahmottamista sekä kokonaislääkityksen tulkittavuutta. Näkymän ensimmäisiltä käyttäjiltä saatu palaute on ollut positiivista. Nyt on entistä helpompi nähdä nopeasti, miten tietty lääkitys on tehonnut vaikkapa verenpaineeseen tai glukoosiarvoihin.

Uudistuksen yhteydessä parannettiin myös järjestelmästä jo löytyviä tiivistelmiä, karsittiin käyttämättä jääneitä pois ja päivitettiin tiivistelmien ulkonäköä aikajanamaiseksi. Tiivistelmiin tehdyt muutokset koskevat sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon Apotti-käyttäjiä. Kaikki eri tiivistelmät ovat nyt kaikkien Apottia käyttävien ammattilaisten käytettävissä ja niitä on tarkoitus tehdä jatkossa lisää.

Sosiaalihuollon puolella työtä sujuvoittavia muutoksia

Sosiaalihuollon puolella on tehty käytettävyysparannuksia muun muassa kertomuksen tarkasteluun. Esimerkiksi maksusitoumuksen tiedot näkyvät nyt aiempaa tarkemmin, ja päätösnäkymiä on muokattu selkeämmiksi. Niin ikään lähetteiden tarkastelua on kehitetty, jotta ammattilainen näkee entistä kätevämmin, kenellä asia on käsittelyssä ja missä tilassa lähete on. Tehdyt parannukset helpottavat ja nopeuttavat tiedonhakua sosiaalihuollon palveluissa.

Vammaispalveluiden puolelle on lisätty rakenteista kirjaamista asiakkaan kodinhoidollisten töiden sekä asioiden hoidon toteuttamiselle. Työtoiminnan palveluissa poissaolojen kirjaaminen on muutettu vastaamaan Kelan poissaoloilmoituksen mallia, jotta Apotti-järjestelmän kautta toteutuva poissaolojen ilmoittaminen on jatkossa mahdollista.

 

Apotti 2.0 -ohjelma kestää vuoden 2023 loppuun asti. Sen aikana valmistuu jatkuvasti käytettävyyttä parantavia toiminnallisuuksia ja muutoksia. Apotti 2.0 -ohjelman päätyttyä käytettävyyden kehittäminen jatkuu osana Apotin normaalia kehittämistoimintaa.

Assi Rinnetmäki

Työskentelee viestintäasiantuntijana keskittyen ensisijaisesti ulkoiseen ja asiakasviestintään. Sote-alan viestintä erityisen lähellä sydäntä.
Innostuu helposti, rakastaa talviuintia, laulamista ja kirjoja.

Tilaa Apotin uutiskirje