Vi samarbetar intensivt med våra klienter och ägare.

Oy Apotti Ab

Oy Apotti Ab Oy bildades år 2015 på grundval av kommuners och HUS samstämmiga vilja att ta fram världens första gemensamma data- och verksamhetsstyrningssystem för social- och hälsovården. Apottiprojektet startade 2012. Apotti har som mål att utveckla tjänster och förenhetliga arbetssätten inom social- och hälsovården i syfte att stävja kostnaderna. En jämlik social- och hälsovårdsservice förutsätter stora satsningar på digitalisering och på utveckling av arbetssätt.

I och med Apottisystemet finns alla klient- och patientdata i den omfattning som lagen tillåter tillgängliga för social- och hälsovårdspersonalen i realtid oberoende av plats.

Apottisystemet förbättrar klient- och patientsäkerheten och vårdens kvalitet: systemet styr social- och hälsovårdspersonalens arbete, förbättrar medicineringssäkerheten och förutser riskfyllda situationer.

Syftet med Oy Apotti Ab:s verksamhet är att

Via klientportalen Maisa som ingår i Apottisystemet är det enkelt för kommuninvånarna att hålla kontakt med social- och hälsovårdspersonalen och uträtta sina ärenden eller sköta t.ex. en minderårigs eller sina ålderstigna föräldrars ärenden elektroniskt oberoende av tid och plats. Maisa nås via mobilappen eller datorn.

Kommuninvånaren använder Maisa bl.a. för att boka tider, skicka meddelanden, fylla i enkäter med förhandsinformation och lämna in socialvårdsansökningar. Via Maisa kan man även få stöd i egenvården t.ex. i form av påminnelser och instruktioner. Klientportalen förbättrar dessutom tillgången till tjänster, eftersom man kan boka en videomottagning med social- eller hälsovårdspersonalen.

Oy Apotti Ab ägs av HUS Helsingfors universitetssjukhus samt av Helsingfors, Vanda, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, sjukvårdsdistriktet Keski-Uudenmaan sote (Keusote), Ingå, Sjundeå och Lovisa samt Lappträsk som en del av Lovisa.

Apotti som projekt

Apotti är ett förändringsprojekt för att utveckla klient- och ägarorganisationernas social- och hälsovårdstjänster och för att upprätthålla klient- och patientdatasystemet i drift i produktionsfasen. Apottiprojektet som startade 2012 kommer att ta slut under 2021 efter att de stora lanseringarna ägt rum.

I början av projektet stakade man ut en handlingsplan att bygga upp ett klient- och patientdatasystem som består av ett kärnsystem, som utgörs av Epicsystemet, och av olika kompletterande system och integrationer. Apottisystemet bildar en integrerad helhet som tillåter öppna gränssnitt och samanvändning av data i realtid inom lagens gränser.

När projektet kom i gång var den stora utmaningen i huvudstadsregionen de hundratals olika datasystemen som inte gav de anställda ett tillräckligt stöd i deras dagliga arbete eller främjade samarbetet och utvecklingen av verksamheten i och med att systemen varken samverkade eller kommunicerade med varandra.

De största ekonomiska fördelarna med Apotti är förändringen i arbetssättet och det effektivare utnyttjandet av data. I och med systemet kan till exempel medicineringsfel och överlappande laboratorieundersökningar förhindras.

Apottisystemet är först i världen med att förena data från både social- och hälsovården i ett och samma system. Detta är nödvändigt för att stävja kostnadsutvecklingen inom social- och hälsovården. Forskning har visat att 10 procent av befolkningen står för ungefär 80 procent av social- och hälsovårdens kostnader. Största delen av dessa personer anlitar både social- och hälsovårdens tjänster. Med hjälp av Apottisystemet kan man dessutom inrikta tjänster så att de når de personer som mest behöver dem.

Apottiprojektets huvudskeden och tidtabell

Apottiprojektet startade 2012 och kommer att ta slut under 2021 efter att de stora lanseringarna ägt rum. Projektets huvudskeden är följande:

Apottisystemet

Apotti producerar hela tiden data om vilka resultat olika slags praxis har gett. Tack vare mätning och uppföljning möjliggörs kontinuerlig inlärning och förnyelse av arbetssätt. Apottisystemets inbyggda arbetsflöden följer klient- och patientprocesserna och minskar således användarnas minnesbelastning. Systemet sänder en påminnelse om till exempel någon åtgärd blivit ogjord. Dessutom identifierar Apottisystemet med hjälp av analyser och olika riskmätare till exempel riskpatienterna på sjukhuset.

Apottisystemet medför följande fördelar för social- och hälsovårdspersonalen:

Apottisystemet fungerar till stora delar även mobilt. Systemleverantörens övriga klienter har i allt större utsträckning börjat programmera sina egna till plattformen kopplade mobilappar så att de anpassas till lokala behov, såväl för professionellt bruk som till patienternas personliga apparater.

Beställ Apottis nyhetsbrev