Apotti vastaa pandemiatilanteessa ripeästi asiakkaidensa muuttuviin tarpeisiin

16.4.2020 Tiedote

Apotin asiakasorganisaatiot ovat varautumassa mahdolliseen koronapandemian huippuun. Kun Apotin asiakasorganisaatiolle tulee tarve varautua operatiivisen toiminnan muutoksiin, varaudutaan näihin muutoksiin myös asiakas- ja potilastietojärjestelmässä, jotta se palvelee mahdollisimman hyvin myös poikkeustilanteessa.

Yksi Apotti-järjestelmän konkreettisista hyödyistä on mahdollisuus järjestelmän jatkuvaan, tarvittaessa nopeaankin kehittämiseen. Koronapandemian käynnistymisen jälkeen Apotti-järjestelmään on tehty nopealla aikataululla noin 250 HUSin ja Vantaan tilaamaa muutosta, jotka auttavat koronapandemian etenemiseen varautumisessa sekä poikkeustilanteessa toimimisessa.

Ketterää järjestelmäkehitystä koronapandemiasta nouseviin tarpeisiin

Yksi pandemian laajenemiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä on ollut leikkausosastojen heräämöpaikkojen muuttaminen tehohoitopaikoiksi siltä varalta, että tehohoidon tarve tulee merkittävästi kasvamaan. Myös vuodeosastopaikkojen tarpeen mahdolliseen kasvuun on varauduttu rakentamalla järjestelmään lisää vuodeosastopaikkoja. Lisäksi järjestelmään on tehty muutoksia, jotka mahdollistavat esimerkiksi varasairaaloiden perustamisen tai tiettyjen toimintojen, kuten leikkaustoiminnan, siirtämisen kokonaan toiseen sairaalaan tarvittaessa hyvinkin nopeasti.

Myös päivystysten tarpeisiin on tehty järjestelmämuutoksia, jotka mahdollistavat tarvittaessa lisäpotilaspaikkojen käyttöönoton. Päivystyksessä työskentelevien ammattilaisten käyttöön on rakennettu myös muun muassa uusia koronavirukseen liittyviä oirekyselyjä sekä koronaviruksen tutkimiseen liittyviä laboratorionäytteiden paketteja, jotka nopeuttavat ja helpottavat näytetilauksia.

Kun potilaalle tilataan Apotti-järjestelmässä koronavirus-laboratoriotutkimus, lisää Apotti-järjestelmä potilaan tietoihin automaattisesti tiedon koronavirus-epäilystä. Tämä tieto välittyy kyseistä potilasta hoitavalle henkilökunnalle ja auttaa henkilökuntaa suojautumaan asianmukaisesti.

Apotti-järjestelmää käyttävien organisaatioiden tarpeisiin on luotu uusia raportteja, joilla saadaan keskitetysti mahdollisimman reaaliaikaista seurantatietoa koronaviruspandemian etenemisestä, ja joita käyttämällä Apotin asiakasorganisaatiot voivat raportoida pandemiatilanteen kehittymisestä viranomaistahoille, kuten THL:lle.

Erikoistilanteessa järjestelmäkehityksestä apuja myös asiakas- ja potilasviestintään
Apotti-järjestelmään on rakennettu muutoksia myös asiakkaille ja potilaille suunnattavan viestinnän tueksi. Esimerkiksi järjestelmästä potilaille ja asiakkaille lähetettäviin ajanvarauskirjeisiin sekä tekstiviesteihin on lisätty tietoa koronapandemiasta.

Myös videovastaanottojen käyttöönottoa on laajennettu asiakasorganisaatioissa suunniteltua nopeammalla aikataululla pandemian vuoksi sekä sosiaali- että terveydenhuollossa.

Apotti-järjestelmä on tällä hetkellä käytössä HUS Peijaksen ja Jorvin sairaaloissa, HUSin reunasairaaloissa (Hyvinkää, Porvoo, Lohja, Raasepori), Naistenklinikalla ja Psykiatrian toimialalla sekä Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Tilaa Apotin uutiskirje