Apotti-koulutusten suunnittelussa on huomioitu aiempien käyttöönottojen kokemukset

22.3.2018 Tiedote

Apotin koulutustiimillä pitää kiirettä tämän kevään ja kesän aikana. Edessä on muun muassa koulutusmateriaalin tuottamista, koulutusympäristön rakentamista ja koulutusten järjestämistä. Apotti-koulutukset alkavat kesäkuussa pääkouluttajien pitämillä pilottikoulutuksilla, jotka ovat muutaman tunnin makupaloja järjestelmän keskeisimmistä toiminnoista. Elokuussa käynnistyvät varsinaisten Apotti-kouluttajien koulutukset.

Apotti-järjestelmän ensimmäinen käyttöönotto tapahtuu marraskuussa Vantaalla ja HUS Peijaksen sairaalassa. Sitä ennen uuden järjestelmän käyttäjiksi koulutetaan kuuden viikon aikana noin 4500 sote-ammattilaista. Käyttöönoton jälkeen käynnistyy jatkuva koulutus uudelle henkilökunnalle sekä syventävä koulutus järjestelmää jo käyttäneille ammattilaisille.

 

Apotti-koulutuksissa on lähtökohtana aktiivinen oppimiskäsitys

Apotissa lähiopetus tarkoittaa pääasiassa todenmukaisten tilanteiden harjoittelua Apotti-järjestelmässä. Vuorovaikutukseen panostaminen ja yhdessä tekeminen kulkevat koulutusten punaisena lankana.

– Tapausesimerkit on otettu suoraan elävästä elämästä, eli kerrotaan vaikka, miksi 69-vuotias Seija tulee vastaanotolle ja harjoitellaan vastaanottokäynnin kirjaamista Apotti-järjestelmään, kertoo Apotin koulutuspäällikkö Lotta Wilkinson.

– Koulutusmateriaaleja elävöitetään kuvituksilla ja tarinoilla. Tunteet ovat osa oppimista ja oppija muistaa persoonallisen näköisen materiaalin ja tarinalliset tapausesimerkit paremmin, hän jatkaa.

 

Apotti-järjestelmän käytön oppimiseen panostetaan monin tavoin

Apotti on seurannut tarkasti aiempia Epic*-käyttöönottoja ja niiden perusteella on kriittistä, että kouluttajat ymmärtävät hyvin sote-toimintaympäristöä. Apotin kouluttajat pyritään rekrytoimaan käyttäjäorganisaatioista ja he edustavat samoja ammattiryhmiä kuin koulutettavat. Esimerkiksi suurimmasta osasta lääkärien koulutusta vastaa saman erikoisalan lääkäri.

– Käyttäjien koulutus alkaa lokakuun alussa ja jatkuu käyttöönottoon saakka. Yhden työntekijän keskimääräinen koulutusaika on kaksi päivää, Wilkinson sanoo.

Koulutuksissa käytetään sekä verkko- että luokkahuoneopetusta. Verkkokoulutuksen etuna on muun muassa, että se ei ole aikaan sidottua ja käyttäjä voi halutessaan helposti palata tarkastelemaan materiaaleja.

Koulutettavilla on käytössään myös harjoitteluympäristö, jossa he voivat harjoitella samoilla tapausesimerkeillä kuin luokkahuonekoulutuksessa. Lisäksi uuden järjestelmän omaksumisessa auttavat organisaation ja toimialan tuntevat Apotti-tukihenkilöt, jotka tukevat muita käyttäjiä myös käyttöönoton jälkeen.

 

* Epic on Apotin ytimenä toimiva järjestelmäalusta.

 

Tilaa Apotin uutiskirje