Apotti-järjestelmä taipuu hienosti hoitotyöhön niin vuodeosastoilla kuin päivystyksissä

20.2.2023 Apotti-kokemuksiahoitajan työ


Apotti-järjestelmää käyttävät sairaanhoitajat saavat ajantasaista tietoa potilaista entistä helpommin. Käytännön työtä helpottavat myös rakenteisen kirjaamisen vaivattomuus, erilaiset navigaattorit sekä lomakkeet ja raportointiominaisuudet.

Apotti-järjestelmä helpottaa sairaanhoitajan työtä monin tavoin päivystyksen hektisessä arjessa ja vuodeosastoilla. Erityisesti ajantasaisen tiedon saaminen potilaista on positiivinen muutos entiseen. Apotin käyttöönoton myötä tieto potilaasta kulkee hänen mukanaan.

– Meille päivystykseen voi tulla potilaita mistä vain, ja Apotista näemme tiedon paremmin, mistä heidät lähetetään meille. Aiemmin tietoja ei ollut suoraan saatavilla, koska se kirjattiin niin moneen eri järjestelmään, kuvailee HUS Akuutin sairaanhoitaja ja Apotti-asiantuntija Sabina Holopainen.

Samaa mieltä on HUS Vatsakeskuksen kliininen asiantuntija ja Apotti-asiantuntija Outi Parkkonen. Se, että tieto on niin sanotusti yksissä kansissa, helpottaa myös vuodeosastojen toimintaa.

– Turhat copypastet ja tuplakirjaamiset jäävät pois. Pääsääntöisesti hoitajat ovat olleet tyytyväisiä Apottiin, hän kertoo.

Rakenteinen kirjaaminen tasapäistää ja suoraviivaistaa tekemistä

Erityisesti Apotti-järjestelmän rakenteinen kirjaaminen on hoitajien mieleen. Sen avulla tarkkuus lisääntyy ja turhat tulkinnanvaraisuudet jäävät pois.

-Hoidon tarpeen arvio pitää tehdä päivystyksessä muutamassa minuutissa. Aiemmin kirjaamiseen käytettiin kuvailevaa tekstiä, mistä tiedon etsiminen oli todella hankalaa, Holopainen sanoo.

HUS Vatsakeskuksen kliininen asiantuntija ja Apotti-asiantuntija Outi Parkkonen pitää Apottia kätevänä apurina hoitotyössä. Kuva: Henri Salonen

Rakenteinen kirjaaminen on myös tasapäistävää, sillä muualta maailmalta, usein vajavaisella kielitaidolla Suomeen tulevat hoitajat pystyvät käyttämään sitä – eikä työtunteja kulu hukkaan pitkään kirjaamistyöhön.

– Myös vastavalmistuneet hoitajat, jotka eivät ole käyttäneet aiemmin muuta järjestelmää, ovat pitäneet Apotista. Heillä ei ole vanhojen järjestelmien taakkaa hartioillaan, Parkkonen lisää.

Apotti-järjestelmän työkalut entistä käytettävämpiä

Apotti-järjestelmästä löytyy useita hoitajien työnteon tueksi tarkoitettuja työkaluja. Ne ovat Holopaisen mukaan entistä käytettävämpiä.

– Päivittäisdokumentaatiotyökalujen lisäksi kaikille erikoistilanteille, kuten traumoille, halvauksille ja elvytyksille löytyy omat, suppeammat työkalut. Ne on suunniteltu hoitajille, mutta on huomattu, että osa lääkäreistä halusivat ne myös käyttöönsä. Työkalut ovat helposti täytettäviä koska ne ovat rakenteisessa muodossa, Holopainen kuvailee.

Vuodeosastolla Omakeskus on hyväksi todettu toiminto, joka kerää kaikki yhteen kyseessä olevan hoitajan omille potilaille työvuoron aikana tehdyt ja määrätyt tehtävät.

– Itse käytän päivittäin Apotin raportointityökalua. Lisäksi Apotista saatavien käyttöasteprosenttien avulla pystytään tuottamaan tilastoja hoitotyön johdon tarpeisiin, kuvailee puolestaan Outi Parkkonen.

Yksi lemppari löytyy yli yksikkörajojen. Helposti taskussa kulkeva mobiilisovellus Rover. Mobiilikirjaaminen on hoitajille erityisen mieluinen ja helppokäyttöinen ratkaisu, varsinkin jos käytössä ei ole työasemaa voi tiedot kirjata Roveriin kätevästi. Roverin voi ottaa mukaan hoitohuoneeseenkin.

– Roverilla on myös erittäin kätevää ottaa valokuvia esimerkiksi potilaan haavoista. Tiedot tallentuvat välittömästi Apottiin ja näin säästyy askelia ja työaikaa eikä tarvitse kirjata tietoja muistilapulle ja sen jälkeen siirtää tieto potilastietojärjestelmään, Holopainen kertoo.

Kehitystyö on jatkuvaa – onneksi Apotti-järjestelmä mahdollistaa sen

Apotti-järjestelmä muuttaa entisiä toimintatapoja, ja joskus muutoksen läpiviemiseen menee aikaa. Siksi sekä Parkkonen että Holopainen penäävät johdolta aktiivista otetta kehittämistyöhön. Rakenteisen kirjaamisen tutuksi tuleminen kaikille vaatii kehittymishalukkuutta.

Sabina Holopainen työskentelee HUS Akuutissa sairaanohoitajana. Kuva: Henri Salonen

– Mikään järjestelmä ei nykyään pysy samanlaisena vuosikymmeniä. Pitäisi ymmärtää, että siinä missä hoitotyö on jatkuvasti kehittyvää, on määrittelyjen ja asetusten jatkuva kehitystyö ihan yhtä tärkeää, Holopainen miettii.

Käytettävyyden parantaminen entisestään nousee molempien mieleen, kun kysytään tulevaisuuden toiveita. Paraikaa käynnissä oleva Apotti 2.0 -ohjelma tähtääkin käytettävyyden parantamiseen.

– Nyt mietitään, mitä oikeasti käytetään ja raakataan pois kaikki, mitä ei oikeasti käytetä – ja selvitetään, miksi ne ovat jääneet käyttämättä. Nyt kun ihmiset osaavat jo käyttää Apottia, on hedelmällinen hetki miettiä tarkemmin, mistä on hyötyä ja mitä pitää vielä kehittää.

Tilaa Apotin uutiskirje