Apotin ratkaisut palvelevat suomalaisen kotihoidon tarpeita

3.3.2022 TiedoteApotti

Apotti-järjestelmään kuuluva kotihoidon kokonaisuus Rover-mobiilisovelluksineen on räätälöity Suomessa vastaamaan käyttäjien tarpeisiin. Palvelukokonaisuus otettiin käyttöön ensin Vantaalla vuonna 2019, ja nykyisin se on käytössä kaikissa Apotti-järjestelmää käyttävissä kunnissa. 

Business Manager Soile Laakkonen on työskennellyt Apotin kotihoidon ratkaisujen parissa alusta alkaen.

– Olin aiemmin Vantaalla projektisuunnittelijana tekemässä kotihoidon asiakaskäyntien hallinnoinnin toiminnanohjausjärjestelmää ja kotihoidon mobiilisovellusratkaisua. Siitä tuli todella hyvä. Apottiin siirtyminen oli siihen nähden suuri muutos, koska valmiita ratkaisuja ei ollutkaan olemassa ja kaikki piti aloittaa alusta, Laakkonen sanoo. – Siinä ei auttanut muu kuin kääriä hihat ja ryhtyä hommiin.

Suomen kotihoidon laajat tarpeet vaativat räätälöityjä ratkaisuja

Apotti-järjestelmä pohjautuu yhdysvaltalaiseen Epic-järjestelmään. Epicin tuotevalikoima tarjosi myös Rover-mobiilisovelluksen, mutta se oli melko kaukana siitä, mihin Suomessa oli totuttu.

– Suomen kotihoidon toteutustapa on hyvin erilainen kuin Yhdysvalloissa. Siellä kotihoidon palvelut on suunnattu lähinnä yksittäisiin vaivoihin, esimerkiksi haavanhoitoon. Suomessa taas hoitajat tekevät hyvin laajalti kaikkea ja hoidettavana on myös asiakkaita, joilla käyntejä voi olla jopa 4–5 päivässä. Puhutaan siis päivätasolla sadoista käynneistä per yksikkö, ja näin ollen työkalujen on oltava todella hyviä.

Työkalujen suunnittelu aloitettiin kartoittamalla olemassa olevat ratkaisut. Soile Laakkonen teki tiivistä yhteistyötä työparinsa Hanne Auran ja koko kotihoidon kehittäjätiimin kanssa.

– Piirsimme työnkulkuja ja niihin käytettäviä välineitä ja analysoimme, mihin meillä Apotissa jo löytyy ratkaisuja. Kävimme näitä läpi myös yhdessä asiakkaiden kanssa ja ymmärsimme, että tehtävää on paljon.

Kehitystyö on vaatinut sitkeyttä puskea muutoksia läpi myös emojärjestelmä Epicin sovelluskehittäjien suuntaan.

– Meillä on ollut todella hyvä tiimi, Laakkonen kiittää. – Olemme halunneet tehdä tuotteesta parhaan mahdollisen ennen kuin se on lähtenyt asiakkaille. Hienoimpia hetkiä ovat olleet ne, kun tarvittavat kehitystyöt on saatu tehtyä ja niitä on konkreettisesti päässyt testaamaan järjestelmässä. Todella hienoa on myös nähdä, että ”tuolla sitä oikeasti nyt käytetään”.

Kotihoidon kokonaisuus saatiin käyttöön ensin Vantaalle vuonna 2019 ja on nykyisin käytössä kaikissa Apotti-järjestelmää käyttävissä kunnissa.

– Olemme pystyneet tuottamaan vakaan ja laadukkaan palvelun, mistä kertoo esimerkiksi se, että muutospyyntöjen määrä on ollut koko ajan hyvin maltillinen. Toki asioita myös kehitetään edelleen, Laakkonen kertoo.

 

”Parasta Apotissa on kotihoidon mobiilisovellus Rover. Siinä voi rakentaa jopa kokonaisen hoitotyön suunnitelman tarpeista ja tavoitteista tehtäviin asti. Näiden päivitys on myös todella kätevää. Roverista myös näkee asiakaskäynneillä kattavasti asiakasta koskevaa informaatiota, diagnoosit, lääkelistan, laboratoriotulokset, mittaukset, kirjaukset (ml. avohoidon ja sairaalan tekstit), mikä osaltaan auttaa hoitajaa työssään ja varmistaa turvallista hoitoa (esim. lääkkeenantokirjaukset).” – Käyttäjäpalaute

Yhteistä kehitystyötä Norjan kanssa

Euroopassa on muitakin Epicin järjestelmää käyttäviä maita, joiden kotihoitomalli muistuttaa Suomen mallia. Esimerkiksi Norjassa tullaan käyttämään Rover-sovellusta ja hyödynnetään Suomea varten kehitettyjä ratkaisuja maakohtaisilla muokkauksilla.

– Suomessa mietittyjä ratkaisuja päästiin kehittämään Epicin tasolla nopeammin, kun Norja tuli mukaan yhteistyöhön. Tämä on myös taloudellisesti arvokasta, kun kehityksen kustannuksia voidaan jakaa. Norjan kanssa toteutettu lääkityksen kehityksen projekti on ollut todella mielenkiintoinen, Laakkonen kertoo.

Joulukuussa 2021 Epic järjesti ensimmäistä kertaa kotihoitoon keskittyvän virtuaalitapahtuman European App Forumin. Soile Laakkonen kutsuttiin tapahtuman vetäjäksi, ja hän piti esityksen kotihoidon tämänhetkisistä kehitystarpeista ja onnistumisista.

– Oli ilahduttavaa huomata, että kaikilla on yhteinen näkemys kehittämisen kohteista. Vaikka maiden välillä on jonkin verran eroja hoidon ja asiakkaiden osalta, tarpeet ovat hyvin samansuuntaisia ja niitä saadaan varmasti kehitettyä eteenpäin.

Apotti tarjoaa mielenkiintoisen toimintakentän

Soile Laakkonen on taustakoulutukseltaan sairaanhoitaja. Hän on työskennellyt kotihoidon parissa vuodesta 2009 ja myös esihenkilön tehtävissä useamman vuoden ajan. Laaja kokemus kentältä ja näkemys kotihoidon tarpeista on ollut hyödyksi kehitystyössä.

– Olen pitkään ollut kiinnostunut myös tietojärjestelmistä. Vantaalla työskentelin ennen Apottiin siirtymistä mobiilisovellus- ja toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisen parissa ja pääsin osallistumaan myös Apotin määrittelytyöhön jo kilpailutuksen aikana vuonna 2012.

Laakkosen ura Apotissa on ollut monipuolinen. Siihen on mahtunut Apotti-asiantuntijan ja kotihoidon tuotepäällikön roolit sekä viime vuonna siirtyminen sosiaalihuollon asumisen ja avohuollon sekä kotihoidon palveluiden Business Manageriksi.

– Nykyisessä tehtävässä toimialueeni on entistäkin laajempi. Arvostan Apottia työnantajana, koska täällä on mahdollista löytää uudenlaisia tehtäviä ja urapolkuja. Myös toimintakenttä on todella mielenkiintoinen.

Tulevaisuudelta Laakkonen odottaa innolla muun muassa tiiviimpää yhteistyötä Epicin muiden eurooppalaisten asiakkaiden kanssa.

– Mitä enemmän meitä on, sitä enemmän meillä on painoarvoa, hän kiteyttää.

Soile Laakkonen
Apotin sosiaalihuollon asumisen ja avohuollon sekä kotihoidon palveluiden Business Manager Soile Laakkonen.

 

Apotti-järjestelmään kuuluu kattava kotihoidon palvelukokonaisuus Rover-mobiilisovelluksineen. Se on räätälöity kokonaan Suomessa vastaamaan käyttäjien tarpeisiin.
Kerromme juttusarjassamme Apotin kotihoidon kokonaisuuden kehitystarinan. Tämä on sarjan ensimmäinen osa.

Tilaa Apotin uutiskirje