Laadukas tieto on potilaan ja asiakkaan etu

11.5.2021 TiedoteApotti-järjestelmä

Apotti-järjestelmän käyttöönotto on iso asiakas- ja potilastiedon hallinnan ja toimintatapojen uudistus. Tiedot kirjataan järjestelmään rakenteisessa muodossa. Rakenteinen kirjaaminen yhdenmukaistaa asiakas- ja potilastietoja ja parantaa näin tiedon laatua.

Alkuun rakenteinen kirjaaminen vaatii sote-ammattilaisilta aikaa ja totuttelua – tämä kuitenkin kannattaa, sillä tiedot ovat jatkossa helpommin löydettävissä ja käytettävissä esimerkiksi seurantakäynneillä. Tarpeen vaatiessa sote-ammattilainen voi edelleen kirjoittaa Apotti-järjestelmään vapaata, kuvailevaa tekstiä.

Rakenteinen kirjaaminen tuo mukanaan merkittäviä hyötyjä. Aiemmilla vastaanotoilla ja asiakastapaamisissa tallennettu tieto on helposti sote-ammattilaisen käytettävissä ja takaa turvallisen, sujuvan ja tasalaatuisen palveluketjun myös tuleville käynneille. Rakenteinen kirjaaminen auttaa myös automatisoimaan hoitopolkua ja esimerkiksi oireiden mukaisten tutkimusten määräämistä.

Rakenteisen kirjaamisen myötä Apotti-järjestelmässä voidaan hyödyntää sote-ammattilaisen työskentelyä tukevia toiminnallisuuksia, kuten päätöksentukea, erilaisia mittareita (esimerkiksi toimintakyky), potilaiden vointia seuraavia algoritmeja, katkeamatonta lääkehoitoprosessia ja hoidon seurantaa. Erityisesti täysin rakenteinen lääkemääräys parantaa potilasturvallisuutta koko hoitoketjussa, kun lääkkeen määrääminen, jakaminen ja antokirjaaminen tapahtuu järjestelmässä kontrolloidusti. Tämä voi vaatia lääkemääräyksen tekijältä käytännön työssä aiempaa enemmän aikaa ja vaivaa, mutta parantaa lääkehoidon turvallisuutta merkittävästi.

Lisäksi rakenteinen kirjaaminen luo mahdollisuudet monipuoliseen raportointiin ja hoito- ja hoivatyön tiedolla johtamiseen. Esimerkiksi haittatapahtumia, kuten lääkkeenantovirheitä ja painehaavojen syntyä, pystytään seuraamaan ja vähentämään merkittävästi.

On potilaan ja asiakkaan etu, että hänen tietojaan pystytään hyödyntämään asiointipolun kaikissa vaiheissa ja että organisaatiot saavat tietoa toiminnastaan kehittämistyönsä tueksi.

Apotti-järjestelmää käyttää tällä hetkellä noin 45 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista HUSin sairaaloissa ja HUS Diagnostiikkakeskuksen kuvantamistoiminnoissa, Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä sekä Helsingin, Kauniaisten ja Keravan terveydenhuollossa, kotihoidossa, iäkkäiden palveluissa ja päihdehuollossa.

Tilaa Apotin uutiskirje