Apotin toimintakertomus 2023: käytettävyyden kehitys kärkenä

20.3.2024 Tiedote2023

Apotin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2023 on julkaistu. Vuotta 2023 leimasivat hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen, järjestelmän käytettävyyden kehittäminen ja käyttäjäkunnan vakiintuminen. Maisa-asiakasportaalin käyttäjämäärän kasvu jatkui edelleen tasaisena ja vuoden lopussa portaalilla oli jo yli 1,1 miljoonaa käyttäjää.

− Vuonna 2023 keskityimme erityisesti hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymisen tukemiseen ja järjestelmän käytettävyyden kehitykseen Apotti 2.0 -ohjelman puitteissa, Apotin toimitusjohtaja Hannu Välimäki kertoo.

− Vuoden 2023 lopussa päättyneessä Apotti 2.0 -ohjelmassa on valmistunut yli 200 järjestelmän käytettävyyttä parantavaa muutosta. Otimme keväällä käyttöön myös kehityskirikonseptin: näissä Apotin asiakasorganisaatioihin suuntautuvissa kohdevierailuissa kuultiin järjestelmän käyttäjien kokemuksia, opastettiin järjestelmän tehokkaassa käytössä ja tehtiin nopeasti käyttöön saatavaa pienkehitystä. Kaiken kaikkiaan vuoden aikana tehtiin 10 kehityskiriä. On kuitenkin selvää, että käytettävyyden kehitystä on jatkettava myös vuonna 2024, yhdessä asiakkaidemme ja sote-ammattilaisten kanssa.

Apotti-järjestelmän käytettävyyden kehitys jatkuu osana normaalia jatkokehitystä. Myös hyvää palautetta saaneet kehityskirit jatkuvat vuonna 2024.

Maisa-asiakasportaalin käyttäjämäärä kasvoi vuoden aikana edelleen tasaisesti. Vuoden aikana Maisan otti käyttöönsä yli 170 000 uutta käyttäjää, mikä tarkoitti vuoden loppuun mennessä yli 1,1 miljoonaa rekisteröitynyttä Maisa-käyttäjää. Merkittävä virstanpylväs saavutettiin elokuussa, kun Maisan käyttöaste ylitti HUS-yhtymässä 70 prosentin strategisen tavoitteen.

Hannu Välimäki.
Apotin toimitusjohtaja Hannu Välimäki. Kuva: Henri Salonen

Apotin ohjausryhmä hyväksyi vuonna 2012 käynnistyneen Apotti-hankkeen loppuraportin syksyllä 2023. Näin hankevaihe tuli viralliseen päätökseensä ja Apotti-järjestelmän kehittämistä jatketaan ketterien kehitysmenetelmien mukaisesti.

Oy Apotti Ab:n omistajuus siirtyi vuoden 2023 alussa kunnilta hyvinvointialueille. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti syksyllä, ettei hyvinvointialue ota käyttöönsä Apotti-järjestelmää, vaan käynnistää asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksen. Myös Itä- ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueet jäävät Apotti-järjestelmän ulkopuolelle. Apotti-järjestelmää käytetään vastaisuudessa HUS-yhtymässä, Helsingissä ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella, ja sen käyttäjämäärä näyttää vakiintuvan reiluun 47 000:een sote-ammattilaiseen. Yhtiön toiminta keskittyy jatkossa kokonaisuudessaan kehittämään järjestelmää näiden asiakkaiden tarpeisiin.

Arvio vuoden 2024 kehityksestä

Hyvinvointialueet ovat toimineet nyt reilun vuoden, ja tilanne on haastava: lähes kaikkien hyvinvointialueiden toimintaan kohdistuu merkittäviä kustannussäästöpaineita myös Uudellamaalla. Digitalisaatio on keskeisessä osassa etsittäessä keinoja vastata kestävästi kasvavaan palvelutarpeeseen. Monet hyvinvointialueet ovatkin käynnistäneet asiakas- ja potilastietoratkaisujen kilpailutuksen.

− Uudenmaan ja erityisesti HUSin, Helsingin ja Vantaan- ja Keravan hyvinvointialueen tilanne on hyvä, koska yhteinen asiakas- ja potilastieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä on jo tuotannossa, samoin kuin siihen liittyvä sote-palveluiden asiakkaiden yhteinen digitaalinen portaali, Välimäki toteaa.

− Sote-palveluntuottajien kustannuspaineet heijastuvat kuitenkin myös Apottiin: kehitämme jatkuvasti omaa toimintaamme pystyäksemme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin nopeammin ja tehokkaammin.

Vuonna 2023 digisektorilla puhuttiin paljon tekoälystä. Tekoälyyn sote-toiminnan tehostajana liittyy suuria mahdollisuuksia – ja samalla haastavia eettisiä ja juridisia kysymyksiä.

− Meillä Apotissa on erinomaiset mahdollisuudet tekoälyn nopeaan hyödyntämiseen. Tässä työssä meitä auttavat toimittajamme Epicin edistyneet ratkaisut ja kumppanuus Microsoftin kaltaisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on saada ensimmäiset tekoälyyn pohjautuvat ratkaisut asiakkaidemme käyttöön vuoden 2024 aikana.

Myös sääntely on keskeisessä roolissa digiratkaisujen hyödyntämisessä.

− Uudenmaan erillisratkaisun synnyttämään, eri rekisterinpitäjien välisen tiedon liikkuvuuteen liittyvään haasteeseen on löydettävä pysyvä, asiakas- ja potilasturvallisuutta vahvistava ratkaisu tieto- ja yksityisyyden suojan merkitystä unohtamatta. Ratkaisun tulee huomioida Uudenmaan alue kokonaisuutena, ja mahdollistaa sujuvammat palveluketjut sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnassa, Välimäki sanoo.

Oy Apotti Ab:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

Tilaa Apotin uutiskirje