Apotin muutosneuvottelut päättyneet

28.3.2022 TiedoteApotti

Oy Apotti Ab:n helmikuussa käynnistämät muutosneuvottelut ovat päättyneet.

Muutosneuvottelujen tavoitteena oli organisaation toiminnan kehittäminen. Neuvotteluissa selvitettiin monipuolisesti toiminnan kehittämistarpeita ja -keinoja ja tunnistettiin tehtäväalueita, joissa tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi hankevaiheen päättymisen johdosta. Lisäksi tunnistettiin tehtäväalueita, joissa on tarvetta lisätä henkilöstöä. Tunnistettuihin vähentämistarpeisiin on löydetty ratkaisut tiiviissä yhteistyössä asianosaisten kanssa.

Suurten järjestelmäkäyttöönottojen päätyttyä vuonna 2021 Apotti siirtyy palvelutuotanto-organisaation toimintamalliin. Syynä muutosneuvottelujen käynnistämiseen olivat siirtyminen hankeorganisaatiosta ketteräksi palvelutuotanto-organisaatioksi, sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen liittyvät kustannuspaineet ja sote-uudistukseen liittyvät taloudelliset epävarmuustekijät.

 

Lue lisää muutosneuvotteluista:
Apotti käynnistää muutosneuvottelut osana toimintansa kehittämistä 

 

Tilaa Apotin uutiskirje