Apotti käynnistää muutosneuvottelut osana toimintansa kehittämistä

3.2.2022 TiedoteApotti

Oy Apotti Ab käynnistää muutosneuvottelut taloudellisin ja tuotannollisin perustein.

Suurten järjestelmäkäyttöönottojen päätyttyä vuonna 2021 Apotti siirtyy palvelutuotanto-organisaation toimintamalliin. Syynä muutosneuvottelujen käynnistämiseen ovat siirtyminen hankeorganisaatiosta ketteräksi palvelutuotanto-organisaatioksi, sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen liittyvät kustannuspaineet ja sote-uudistukseen liittyvät taloudelliset epävarmuustekijät.

Muutosneuvottelujen tavoitteena eivät ole henkilöstövähennykset, vaan organisaation toiminnan kehittäminen. Järjestelyt voivat kuitenkin johtaa enintään 10 henkilön irtisanomiseen.

Tilaa Apotin uutiskirje