Vatsakeskuksen Apotti-asiantuntija Virpi Rauta: ”Apotti mullistaa päivittäisjohtamisen”

25.11.2016 Tiedote

Apotti-asiantuntija Virpi Rauta työskentelee päätoimisesti lääkärinä HYKS:n Vatsakeskuksessa. Hän vetää Dialyysiopetuskeskusta, jossa munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat saavat tietoa tarjolla olevista keinomunuaishoidoista ja jossa heidät koulutetaan valitsemaansa hoitomuotoon. Apotti-hankkeessa Rauta aloitti maaliskuussa.

– Tämä on mukavaa tiimityötä innostuneiden ihmisten kanssa. Meidät on otettu myös kentällä hyvin vastaan. Eihän kukaan ole tyytyväinen tämänhetkisiin järjestelmiin ja jatkuviin kirjauksiin – syötetään tietoa, jota ei saada ulos. On mielenkiintoista kuulla molempia puolia ja suodattaa tietoa sen pohjalta, kuvailee Rauta tehtäväänsä.

 

Apotin avulla tieto saadaan hyötykäyttöön

Rauta on ollut mukana Apotti-hankkeen vuodeosasto- ja tiedolla johtamisen ryhmissä. Häntä kiinnostavat erityisesti laatuun ja raportointiin liittyvät asiat ja se, miten kerätty tieto auttaa myös tutkimustyössä.

– Laadimme omassa yksikössäni kuutisen vuotta sitten ensimmäisen oman laatujärjestelmän. Selvitimme silloin, kuinka moneen järjestelmään tietoa syötämme. Vastaus oli pariinkymmeneen, joista vain viidestä saatiin jotain takaisin. Apotti muuttaa tämän täysin. Päätöksentekijät pääsevät käsiksi ajantasaiseen tietoon ja tutkimukselle tarjoutuu kullanarvoista dataa.

– Toivon, että kaikki HUS-alueen kunnat saataisiin mukaan, jo siitäkin näkökulmasta, että päästäisiin seuraamaan koko alueen väestötason terveyden mittareita.

Rauta uskoo, että Apotti-järjestelmä mullistaa päivittäisjohtamisen, kun tietoa päästään hyödyntämään tehokkaammin. Hän korostaa, että tiedonkulun paraneminen on myös potilasturvallisuusasia. Jatkuvassa tupla-triplakirjaamisessa piilee suuria virheriskejä.

 

Tietoa voidaan käyttää moneen tarkoitukseen

Rauta kertoo, että Apotista saatavan ajantasaisen tiedon avulla toimintaa pystytään kehittämään monipuolisesti. Kun kaikki tiedot ovat samassa järjestelmässä, on kokonaisuuksia mahdollista arvioida paremmin.

Apotti-järjestelmällä voidaan edistää hoidon vaikuttavuutta myös erilaisten hälytteiden avulla. Järjestelmä osaa tunnistaa erilaisten riskimittareiden avulla esimerkiksi sairaalan potilaat, joilla on akuutin munuaisvaurion riski. Näin heidät voidaan ohjata ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen havaitsemiseen sekä tarvittaessa hoitoon. Lisäksi järjestelmä helpottaa ammattilaisten henkilökohtaisen suoriutumisen tarkastelua.

– Se, että päivittäisessä työssä pystytään seuraamaan laatumittareita ja ajantasaisesti katsomaan, mistä asiat johtuvat, tulee todella tarpeeseen. Näin ongelmiin voidaan puuttua ajoissa, Rauta sanoo.

 

Apotilla tähdätään potilaslähtöiseen toimintaan

Apotin asiakas- ja potilasportaalissa potilaat pystyvät itse katsomaan ja kirjaamaan tietojaan. Paitsi lääkitystiedot, sieltä löytyvät kootusti kaikki oleelliset terveys- ja sairaustiedot, kuten tulevat ajanvaraukset, hoitotiedot ja rokotustiedot. Potilas pystyy täyttämään esitietolomakkeita ja sairauden seuranta- ja toipumiskaavakkeita.

– Sähköisen asioinnin tarpeellisuudesta on puhuttu jo pitkään. Asia on erittäin tärkeä, Rauta toteaa.

Apotti-järjestelmää voidaan hyödyntää myös etäkonsultaatioihin. Dialyysiopetuskeskuksessa on jo aloitettu etävastaanottotoiminta.

– Potilaita pystytään esimerkiksi jatkokouluttamaan dialyysihoitoihin vielä kotiutumisen jälkeenkin, tai uudelleen kouluttamaan kohdennetusti. Tavoitteena on myös, että pikkuhiljaa jopa joka toinen kotidialyysin kontrollivastaanotto voidaan toteuttaa etävastaanottona tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen välityksellä, selittää Rauta.

– Kotidialyysi on yleensä kaikin puolin toimivin vaihtoehto. Potilas saa siinä itse valita hoitojensa rytmin. Potilaat myös haluavat ottaa enemmän vastuuta itsestään. Apotin avulla joustava yhteydenpito hoitavaan yksikköön helpottaa kotona vaativaa hoitoa tekevien potilaiden arkea entisestään.

 

Sujuvampaa työtä ja tyytyväisempiä potilaita

Rauta näkee Apotin vastaavan erityisesti päivittäistyöhön liittyviin ongelmiin. Ei ole enää tarvetta käyttää erillisjärjestelmiä, vaan kertakirjautuminen yhteen järjestelmään riittää. Tiedot sijaitsevat selkeästi määritellyissä paikoissa, joista ihmiset löytävät ne, ja kaikki tiedot ovat käytettävissä niillä, keiden niitä kuuluu saada käyttää.

Rauta uskoo myös potilastyytyväisyyden paranevan Apotin myötä, kun potilaat saavat enemmän informaatiota hoidoistaan. Toinen tärkeä tekijä on potilasturvallisuuden paraneminen.

– Järjestelmätoimittaja Epic on kokenut tekijä. Valmisteleva työ, jota nyt teemme yhdessä käyttäjien kanssa, on kuitenkin äärettömän tärkeää, jotta saamme sisällöt ja työnkulut palvelemaan mahdollisimman hyvin suomalaista terveydenhuoltoa.

– Onneksemme Tanskassa on juuri otettu käyttöön Epic-järjestelmä ja pääsemme hyödyntämään heidänkin kokemuksiaan, summaa Rauta.

 

Tilaa Apotin uutiskirje