Vantaalla pilotoidaan täysin uutta sovellusta Suomessa

13.11.2020 TiedoteApotti-järjestelmä

Healthy Planet on uudenlainen raportointiratkaisu väestötason datan käsittelyyn sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Healthy Planet on Epicin kehittämä sovellus, joka on tarkoitettu hoidon ja palvelun hallinnointiin. Se mahdollistaa erilaisten potilas- ja asiakasryhmien tunnistamisen sekä auttaa tunnistamaan viiveitä ja puutteita näiden potilas- ja asiakasryhmien hoidossa ja palveluissa. Sote-ammattilaiselle sovellus tuo mahdollisuuden omien potilaiden hoidon laadun tarkkailuun.

Ensivaiheessa sovelluksesta otetaan käyttöön diabetesaineistoon perustuva komponentti, jonka lääkäri voi lisätä omalle koontinäytölleen. Reaaliaikainen tieto potilaiden muun muassa pitkäaikaisesta verensokeritasosta, ylipainosta ja tupakoinnista auttaa lääkäreitä tavoittamaan diabeetikot paremmin ja tunnistamaan mahdolliset riskipotilaat jo varhaisessa vaiheessa. Tämä mahdollistaa varhaisen puuttumisen, hyvinvoinnin edistämisen ja hoitotoimenpiteiden aikaisemman aloittamisen.

Tietosuojan varmistamiseksi lääkäri näkee vain omien potilaidensa tiedot. Lääkärillä on mahdollisuus katsella potilaan kertomusta ja avata uusi palvelukontakti. Jatkossa lääkärillä voi olla mahdollisuus myös lähestyä useaa potilasta kirjeellä tai Maisa-viestillä. Healthy Planet tuottaa tietoa samoin kriteerein kaikilta Apotti-järjestelmää käyttäviltä organisaatioilta ja ylätason tietoa voidaan vertailla eri toimijoiden kesken.

Mihin Healthy Planet-sovellusta voidaan käyttää?

Tärkeimpiä käyttökohteita on asiakastarpeiden ja riskipotilaiden varhainen tunnistaminen, jotta palveluita voidaan kohdentaa niitä eniten tarvitseville potilaille ja asiakkaille. Sovellus myös auttaa seuraamaan ammattilaisten toiminnan laatua, sovittujen käytänteiden noudattamista sekä yhtenäistää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapoja ja parantaa työn laatua. Kaikki sovelluksen kautta saatu tieto myös auttaa asiakasorganisaatioita palvelurakenteiden suunnittelussa ja reaaliaikaisessa hoitotavoiteseurannassa.

Tilaa Apotin uutiskirje