Vantaalla odotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistä Apotti-järjestelmää

13.9.2016 Tiedote

Apotti-järjestelmä otetaan käyttöön ensimmäisenä Vantaan sosiaalihuollon lastensuojelussa ja perusterveydenhuollossa sekä HUS:n Peijaksen sairaalassa vuoden 2018 lopulla. Vantaalta Apotti-hankkeeseen mukaan tulleet Apotti-asiantuntijat ovat hyvin perillä uuden tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmän hyödyistä.

– Yksi suurimmista Apotin eduista on se, että ihmisestä saadaan selkeä kokonaiskuva. Nyt tietoja joudutaan etsimään monesta paikasta ja joku tieto voi jäädä huomaamattakin, esimerkiksi mitä on tehty tai jätetty tekemättä toisessa yksikössä, kertoo Vantaan terveyspalveluista Apotti-asiantuntijaksi siirtynyt lääkäri Marko Raina.

Myös sosiaalipuolella arvostetaan mahdollisuutta saada tietoa kootusti tarkasteluun.

– Apotti-järjestelmässä ammattilaiset pystyvät katsomaan asiakastietoja yhdeltä näytöltä, toisin kuin tällä hetkellä. Esimerkiksi kiireelliset asiakkaat ja lasten vanhemmat löytyvät helposti. Esimies- ja työntekijätasolla on luonnollisesti eri näkymät, selittää Vantaan perhepalveluita edustava sosiaalityöntekijä Irene Juva.

 

Potilas = Asiakas: Yksi ihminen, yhdet tiedot, yksi elämä

Apotti-järjestelmän avulla tietoa pystytään jakamaan tietoturvallisesti eri toimijoiden kesken. Juvan mielestä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen järjestelmä on todella positiivinen juttu.

– Jos esimerkiksi vanhus joutuu äkillisesti sairaalaan, voidaan asiasta tehdä saman tien ilmoitus kotihoitoon ja välttää näin turhat käynnit, tarkentaa Juva.

Juva painottaa, että Apotti parantaa myös asiakasturvallisuutta, kun kaikki työ dokumentoituu ja kuntalaiset pääsevät itse katsomaan tietojaan.

Rainan mukaan terveyspalveluissa odotetaan erityisesti yhteisiä tietoja erikoissairaanhoidon kanssa. Sosiaalihuollon tiedoista kaivattuja ovat muun muassa lasten huoltajuustiedot. Eroperheissä saattaa tulla konflikteja, kun tieto ei kulje.

Alueellisen järjestelmän rakentaminen on tasapainoilua. Hankkeessa etsitään tapoja yhtenäistää toimintaa, mutta jatkossakaan kaikkea ei tehdä samalla tavalla joka paikassa.

 

Apotti-järjestelmä ohjaa laadukkaampiin palveluihin

Raina pitää erittäin hyvänä asiana sitä, että järjestelmä osaa neuvoa ammattilaisia. Lisäksi rutiininomaisten töiden tekeminen helpottuu, kun järjestelmä poimii tietoja automaattisesti. Apotin rakenteinen rastin ruutuun -kirjaamistapa vaatii kuitenkin opettelua.

– Suuri hyöty tulee siitä, että tiedot löytyvät, kun niitä tarvitaan, tähdentää Raina.

Sosiaalihuoltoon rakenteinen kirjaaminen tulee täysin uutena. Juva sanoutuu lyhyen ja ytimekkään kirjaamisen kannattajaksi.

– Apotti on helppokäyttöinen ja näppärä järjestelmä. Se laittaa käyttäjänsä miettimään, mikä on oleellista tietoa ja mikä ei. Jälkeenpäin ei kuitenkaan kukaan ehdi lukea pitkiä sepostuksia.

– Nykyjärjestelmiemme ongelmana on sekin, että ne eivät tuota mitään dataa. Apotti ohjaa käyttäjäänsä ja edellyttää häneltä tiettyjä työnkulkuja. Näin varmistetaan toiminnan tasalaatuisuus. Esimerkiksi kun joku asia vaatii vanhussuojeluilmoitusta, ponnahtaa esiin laatikko, joka on täytettävä. Saman ilmoituksen voi tehdä sekä sosiaalihuollossa että terveydenhuollossa, jatkaa Juva.

Apotti myös muistuttaa vuosia sitten tehdyistä toimenpiteistä, jotka vaativat tarkistusta. Tällä hetkellä kaikki on yksittäisen työntekijän vastuulla, joka saattaa vaihtaa työpaikkaa milloin vain. Tilastotiedon saaminen on niin ikään helpompaa Apotissa.

 

Monen yllätykseksi suurin osa Apotin käyttäjistä ei ole ammattilaisia

Kun Juva näytti Apotin asiakasportaalin demoa omalle henkilökunnalleen, kommentoi moni, ettei ollut tajunnutkaan, miten paljon Apotti vaikuttaa myös oman elämään.

– Apotin asiakasportaalissa voi tehdä hoitotahdon tai testamentin. Siellä pystyy myös määrittemään, minkälaisesta musiikista pitää tai haluaako aamukahviinsa maitoa. Saa sitten sitäkin kautta parempaa palvelua, kertoo Juva.

– Portaalissa on mahdollista asioida myös vanhempiensa puolesta, täydentää Juva.

Terveyspuolella Apotti tarjoaa potilaille hyvät työkalut tehdä itse monia asioita, joita hoidetaan nyt paperitse tai puhelimella. Raina antaa tästä esimerkikkinä verkossa tehdyn ajanvarauksen. Se tuo kuntalaisille paljon vapautta, kun he voivat asioida puhelinaikojen ulkopuolella. Tällä hetkellä itsenäisten ajanvarausten teko on monissa tapauksissa vaikeaa, kun ei ole käytössä automaattista hoidontarpeen arviota.

– Sähköisen asioinnin kautta ihminen pystyy myös korjaamaan tietojaan. Lisäksi Apotista löytyy paljon itseopiskelumateriaalia, esimerkiksi ruokavalio-ohjeita, Raina kertoo.

 

”Mielettömiä mahdollisuuksia, kunhan perusasiat saadaan kuntoon”

Apotin etäkonsultaatiomahdollisuus vähentää kuntalaisten turhia vastaanottokäyntejä. Esimerkiksi ihotautipotilaat pääsevät hyötymään Apotin kuvakonsultaatiosta.

– Terveyskeskuslääkäri pystyy jo nyt konsultoimaan erikoissairaanhoidon kanssa tekstimuodossa, mutta kuvallisen tiedon välittäminen tulee uutena Apotin myötä, valottaa Raina tulevaa.

Juva iloitsee siitä, että lastensuojeluilmoituksen tekeminen onnistuu Apotissa täysin sähköisesti. Lisäksi järjestelmä tarjoaa hyvät työkalut oman työn johtamiseen.

– Apotissa näkee helposti omat työt: mitä on tekemättä, kuinka monta dokumentointia on tekemättä ja kenelle on soittamatta. Apotin perusasiat oppii helposti, ja sen jälkeen voi perehtyä Apotin lukuisiin mahdollisuuksiin kehittää uutta ja innovatiivista.

Myös Raina korostaa sitä, että Apotti tuo tullessaan paljon hyvää, mutta kaikki hyöty ei näy ei heti.

– Tulevaisuudessa kannustaa varmasti, kun pääsee näkemään oman suoriutumisensa tason ja oppimaan, missä voisi olla parantamisen varaa.

 

Tilaa Apotin uutiskirje