Vantaa testaa sosiaalihuollon järjestelmää

25.2.2019 Tiedote

Vantaa testasi helmikuussa lastensuojelun kiireellisten sijoitusten sekä lastensuojeluilmoituksen lomakkeita Apotti-järjestelmässä.

Vantaan sosiaalityön testaukset ovat osa suurempaa testauskokonaisuutta, joissa helmi–huhtikuun aikana testataan Suomeen rakennettua maailman ensimmäistä sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistävää tietojärjestelmää.

Vantaan hyväksyntätestauksessa Vantaan edustajat testaavat noin 160 testitapausta, joissa varmistetaan, että toimitettava Apotti-järjestelmä täyttää asiakkaan sille asettamat vaatimukset sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon osalta. Lisäksi hyväksymistestauksen tarkoituksena on varmistua järjestelmän laadusta sekä siitä, että asiakas- ja potilasturvallisuus eivät vaarannu ja että järjestelmä voidaan ottaa käyttöön.

Lastensuojelun kriittiset toiminnallisuudet testauksessa

Vantaan lastensuojeluilmoituslomakkeiden sekä lastensuojelun kiireellisen sijoitusten lomakkeiden moitteeton toimiminen järjestelmässä on kriittistä Vantaan sosiaalityössä, koska asia koskee useita satoja lapsia päivittäin. Nykyjärjestelmä on vanha ja vaatii paljon tilastointia käsin. Apotista toivotaan apua työn hallintaan, kokonaiskuvan parempaan hahmottamiseen sekä tilastointiin.

Testauksessa selvitettiin muun muassa työnkulun sujuvuuden toimivuutta, työsuoritteen kestoa, ilmoituksen selkeyttä, lakisääteisten kohtien täyttymistä ja että syykoodit menevät oikein. Esimerkiksi lapsen oman oireilun ja elinympäristöön liittyvien tekijöiden pitää olla eriteltynä oikein. Testauksessa saadun palautteen perusteella järjestelmää kehitetään eteenpäin.

– Kehittämistä yhä riittää näin laajan kokonaisuuden ollessa kyseessä. Sote-alan ammattilaisia on ollut mukana kehittämässä järjestelmää, jotta esimerkiksi työnkulkujen sujuvuuteen ja termistöön saadaan parannuksia, Vantaan johtava sosiaalityöntekijä Pia Koskikuru toteaa.

Uusi järjestelmä tuo apua johtamiseen ja budjetointiin

– Lastensuojelussa on tärkeä tietää muun muassa, miten paljon asiakkaita kussakin palveluprosessissa on ja miten kauan kukin prosessi kestää. Tällä tavoin pystymme paremmin suuntaamaan palveluita niitä tarvitseville asiakkaille. Tiedolla johtaminen ja visuaaliset tilastot auttavat seurannassa ja resurssien suunnittelussa, Vantaan sosiaalityön esimies Johanna Hankomäki kertoo.

Järjestelmä tarjoaa asiakastyön tueksi vertailukelpoista tietoa täsmällisesti tilastoituna, joka ovat kaikkien työntekijöiden saatavilla. Ennen Apottia, tilastointia on jouduttu tekemään manuaalisesti.

– Mieluummin käytetään aikaa valmisteluun, että saadaan paras kokonaisnäkymä kaikille erilaisille rooleille. Hyvä kokonaiskuva ja toimivat työkalut työnhallintaan vaikuttavat ratkaisevasti työn sujuvuuteen, Hankomäki kiteyttää.

– Asiakkaan kannalta on oleellista, että keskeiset asiat ovat työnkuluissa huomioitu ja asiakkaat saavat parasta mahdollista palvelua. Siksi on tärkeää testata järjestelmää erilaisilla kokoonpanoilla, että saadaan mahdollisimman laaja näkemys asiakastyönsujuvuuteen vaikuttavista tekijöistä, Koskikuru sanoo.

Tilaa Apotin uutiskirje