Kontaktuppgifter för registerärenden

 

Registeransvarig:
Oy Apotti Ab
Gjuterivägen 17–19
00380 Helsingfors

Kontaktuppgifter för registerärenden:
rekisterit@apotti.fi
020 719 1850

Om du har frågor angående den registrerades rättigheter kan du även kontakta Oy Apotti Ab:s dataskyddsansvariga, tietosuojavastaava@apotti.fi

Dataskyddsbeskrivning för nyhetsbrevsregistret

I nyhetsbrevsregistret samlar vi in endast sådana uppgifter som behövs för att sända nyhetsbrevet. Denna dataskyddsbeskrivning innehåller central information om hur personuppgifterna i Oy Apotti Ab:s nyhetsbrevsregister hanteras och skyddas.

 1. Vilka personuppgifter samlar vi in?
  Vi samlar in beställarnas e-postadresser för att sända nyhetsbrevet. Beställaren av nyhetsbrevet, dvs. den registrerade, fyller själv i sina uppgifter via Oy Apotti Ab:s webbplats.
 2. På vilken grund hanterar vi personuppgifter?
  Enligt artikel 6 i EU:s allmänna dataskyddsförordning är de lagliga grunderna för hantering av personuppgifter för nyhetsbrevsregister följande:

  1. Den registrerades samtycke

I Apotti hanteras personuppgifter för utskick av det elektroniska nyhetsbrevet, för marknadskommunikation och för statistiska ändamål.

3. Till vem utlämnas personuppgifter?
För att sända nyhetsbrevet använder vi Koodiviidakko Oy:s applikation Postiviidakko. Personuppgifterna förmedlas inte till andra parter.

4. Till vilka länder utlämnas personuppgifter?
De personuppgifter som sparats i nyhetsbrevsregistret förvaras i Finland och förmedlas inte utanför EU/EES-området.

5. Hur skyddas personuppgifterna?
Uppgifterna behandlas av Oy Apotti Ab:s kommunikationsenhet i det elektroniska systemet Postiviidakko. Detta system kräver att användaren har Oy Apotti Ab:s användarnamn och lösenord.

6. Hur länge sparas personuppgifterna?
I nyhetsbrevsregistret sparas uppgifterna så länge beställningen pågår. Om den registrerade avbeställer nyhetsbrevet försvinner personuppgifterna från registret inom 7 dagar.

7. Vilka rättigheter har den registrerade?
Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning har den registrerade följande rättigheter:

 • Rätt att få tillgång till sina personuppgifter
 • Rätt till rättelse av uppgifter
 • Rätt till radering av uppgifter
 • Rätt till begränsning av behandling
 • Rätt att göra invändningar
 • Rätt att flytta uppgifter från ett system till ett annat

Nyhetsbrevets beställare, dvs. den registrerade, har rätt att när som helst återta sitt samtycke. Samtycket kan återtas via den länk som finns i slutet av varje nyhetsbrev. Den registrerade har dessutom rätt att överklaga till övervakande myndighet. Ytterligare information finns på dataombudsmannens byrås webbplats: tietosuoja.fi

Notera att den registrerades rättigheter i vissa fall kan inskränkas. Om du vill använda dina rättigheter kontakta rekisterit@apotti.fi. Vänligen meddela oss vilken rättighet du vill använda.

Beställ Apottis nyhetsbrev