Uusi toimintamalli Uudenmaan päivystysavun ja Vantaan terveysasemien käyttöön Apotti-järjestelmän rajapintojen avulla

9.4.2021 TiedoteApotti-järjestelmä

Maaliskuussa otettiin käyttöön uusi toimintamalli, jossa HUS Akuutin Uudenmaan päivystysavussa tehty potilaan hoidon tarpeen- ja kiireellisyyden arviointi voidaan toimittaa Apotti-järjestelmän rajapintojen kautta suoraan Vantaan terveysasemalle.

Toimintamalli kehitettiin tiiviissä yhteistyössä Apotin, Päivystysavun ja Vantaan terveysasemien asiantuntijoiden kanssa. Toimintamalli koskee potilaita, jotka eivät vaadi välitöntä päivystyshoitoon ohjausta. Päivystysavun hoidon tarpeen- ja kiireellisyyden arvioinnissa noudatetaan valtakunnallisesti yhtenäisiä kiireellisen hoidon perusteita. Vuonna 2020 vantaalaisille potilaille tehtiin HUS Akuutin toimittamassa päivystysavussa yli 26 000 kiireellistä hoidon tarpeen arviointia. Vantaan kaupungin terveyspalvelut on yksi suurimmista HUS Akuutin päivystysavun yhteistyökumppaneista.

Joustava ja turvallinen tiedonsiirto potilastietorekisterin sisällä

Puhelimessa tehty hoidon tarpeen arviointi ylittää useita eri sosiaali -ja terveydenhuollon sektoreita sekä erikoisaloja. Toimintamallilla halutaan varmistaa, että potilaan siirtyessä perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon tai päinvastoin hoitovastuussa olevalla taholla on hyvät tiedot potilaan aiemmista yhteydenotoista terveydenhuoltoon. Tämä on keskeistä hyvän hoidon ja potilasturvallisuuden edistämiseksi.

Toimintamallin tavoitteena on tehdä palveluista entistä asiakaslähtöisempiä: potilaan ei tarvitse soittaa samasta hoidon tarpeesta useampaan paikkaan, vaan tieto liikkuu yhteisessä järjestelmässä. Kun Päivystysavussa tehty arviointi siirtyy perusterveydenhuollon yksikköön ennakolta, potilaat voivat odottaa perusterveydenhuollon yksikön yhteydenottoa rauhassa.

Terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueen kunnallisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilasasiakirjat muodostavat terveydenhuollon yhteisen potilastietorekisterin. Potilasta hoitava terveydenhuollon toimintayksikkö saa käyttää yhteisessä potilastietorekisterissä olevia toisen toimintayksikön tietoja potilaan hoidon edellyttämässä laajuudessa.

Joustavan tiedonsiirron lisäksi Apotti-järjestelmä tuo sote-ammattilaisten ja potilaiden käyttöön uudenlaisia viestintäkanavia. Kun Päivystysavussa tehty hoidon tarpeen arviointi on siirtynyt perusterveydenhuoltoon tiedoksi, voidaan potilaaseen olla yhteydessä puhelimitse, tekstiviestitse tai Maisa-asiakasportaalin kautta.

− Apotti-järjestelmä mahdollisti, uudenlaisen entistä sujuvamman ja potilasturvallisuutta edistävän prosessin yhteiskehittämistä joustavasti ja tehokkaasti. Yhteistyöllä haluamme osoittaa, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisellä yhteistyöllä voidaan lisätä asiakaskeskeistä terveydenhuoltoa, madaltaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisiä raja-aitoja sekä vahvistaa alueellista yhteistyötä, Vantaan terveyspalveluiden johtaja Eila Koivunen kertoo.

Tilaa Apotin uutiskirje