Den sektorsövergripande arbetsgemenskapen är vår styrka

Vi som jobbar på Apotti kommer från många olika bakgrunder

Vi är mycket olika som människor, vilket berikar vår arbetsgemenskap. Våra styrkor är bl.a. mångsidigheten och branschmångfalden, trevliga arbetskamrater och att vi jobbar målmedvetet i en dynamisk atmosfär.

Bland våra anställda finns personer från till exempel social- och hälsovård, ICT, juridik, förvaltning, kommunikation och flera andra branscher. Stödet från arbetskamraterna är en väsentlig del av arbetsplatstrivseln och uppmuntrar oss att kämpa vidare. Om det kör ihop sig stöder teamen varandra. Tröskeln till att be om hjälp är låg och om en anställds arbetsbörda verkar stor erbjuder arbetskamraterna hjälp.

Beställ Apottis nyhetsbrev