Tutkimus: Enemmistö sote-ammattilaisista luottaa Apotin sujuvoittavan omaa työtä

25.8.2016 Tiedote

HUS:n ja Apotin omistajakuntien henkilöstö vastasi alkukesällä nettikyselyyn, jolla selvitettiin Apotti-hankkeen tunnettuutta ja henkilöstön asenteita sitä kohtaan. Tulosten mukaan hankkeeseen suhtaudutaan varsin positiivisesti.

57 % vastaajista uskoi Apotin sujuvoittavan omaa työtä ja 63 % luotti siihen, että hanke edesauttaa kehittämään oman yksikön toimintaa. Vastaajista puolet kokivat, ettei tällä hetkellä käytössä oleva asiakas- tai potilastietojärjestelmä tue päivittäisten tehtävien suorittamista hyvin.

– Nykyisten tietojärjestelmien korvaaminen uusilla järjestelmillä ei itsessään tee ketään autuaaksi. Siksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että ammattilaiset sitoutuvat uuden järjestelmän tuomiin mahdollisuuksiin ja toiminnan muutokseen. Hienoa, että suhtautuminen on näin positiivista, kommentoi Oy Apotti Ab:n viestintäjohtaja Johanna Klemetti.

Apotti-hankkeesta toivottiin lisätietoa erityisesti uusiin yhtenäisiin toimintatapoihin, kirjaamiseen ja tiedolla johtamiseen liittyen.

Kyselyyn saatiin vastauksia lähes 1000 kappaletta. Aktiivisimmin vastannut ammattiryhmä olivat hoitajat ja kätilöt.

 

Tilaa Apotin uutiskirje