Tiedolla johtaminen antaa eväitä toiminnanohjaukseen

9.8.2021 Tiedotesote

Apotti-järjestelmä kerää valtavasti tietoa, jota voidaan hyödyntää niin yksittäisen asiakkaan ja potilaan kuin sote-organisaationkin parhaaksi. Laadukas ja turvallinen tietojen keruu sekä tiedon jalostaminen päätöksenteon tueksi ovat olleet jo parikymmentä vuotta tiedolla johtamisen ydintä.

Valtavien tietomäärien jalostaminen päätöksen teon tueksi on erittäin laaja-alainen asia. Siihen vaikuttaa erityisesti, millä menetelmin ja tavoin tietoja kerätään sekä mitä tietoja halutaan kerätä. Apotti-järjestelmään kertyviä asiakas- ja potilastietoja voidaan hyödyntää monella tasolla sote-organisaatioissa.

Yksittäiset asiakas- ja potilastiedot eivät erotu massiivisesta datamäärästä, vaan asiakas- ja potilastiedot näkyvät aina tietoturvallisesti vain ennalta sovittujen hoitosuhteen määrittämien roolien mukaisesti. Sen sijaan vuosien aikana järjestelmään syötetyistä tiedoista eli niin sanotusta raakadatasta pystytään erottamaan muun muassa luokitteluja, korrelaatioita ja trendejä sekä näkemään indikaattoreita, jotka hyödyttävät yksittäisen asiakkaan ja potilaan hoidossa, nostavat esiin parhaita hoitokäytäntöjä ja auttavat resurssien kohdentamisesta oikeisiin tahoihin.

− Tiedolla johtaminen ja sen tuomat hyödyt meidän omistajillemme ja asiakkaillemme on yksi merkittävä syy, miksi tällaisiin isoihin tietojärjestelmähankkeisiin ryhdytään, Apotin Tiedolla johtamisen päällikkö Panu Toiviainen kiteyttää.

Luotettava tieto päätösten tukena

Tietojen keruuseen vaikuttaa myös se, onko tieto saatavilla rakenteisessa muodossa vai vapaana tekstinä. Tiedon jatkojalostaminen raakadatasta ymmärrettävämpään ja visuaalisesti tulkittavaan muotoon tapahtuu erilaisten koneoppimista ja tekoälyä hyödyntävien analytiikkasovellusten avulla. Tämän jälkeen asiakasorganisaation analyytikko tekee suositukset mallinnusten perusteella.

Tiedolla johtamisen ehdoton hyöty on, että päätökset ja johtaminen perustuvat luotettavaan, saatavilla olevaan tietoon.

− Tiedolla johtamisella pystytään tuottamaan asiakkaalle tietoa hyödynnettäväksi niin päivittäisessä kuin strategisessa johtamisessa, jotta organisaatio voi kehittää omaa toimintaansa, Toiviainen kertoo.

Tiedon analysointi nostaa esiin myös mahdolliset ongelmakohdat, kuten puutteelliset resurssit, ja tilanne voidaan korjata esimerkiksi lisäämällä tai uudelleen kohdentamalla resursseja.

− Organisaation hyöty näkyy tehostuneena toimintana. Viime kädessä tämä hyödyttää myös kaikkia veronmaksajia, Toiviainen sanoo.

Tilaa Apotin uutiskirje