Terveydenhuollon digitalisaatiota mitataan HIMMS-luokituksella – Apotti-järjestelmä mahdollistaa pääsyn sen korkeimmille tasoille

12.5.2020 Tiedote

Terveydenhuollon tietojärjestelmiltä edellytetään ehdotonta luotettavuutta sekä tukea prosessien tehokkuudelle ja hoidon laadulle. Kansainvälinen HIMSS-luokitus mittaa terveydenhuollon organisaation kypsyyttä digitalisaation hyödyntäjänä. Apotti-järjestelmä mahdollistaa pääsyn sen korkeimmille tasoille.

Kansainvälinen HIMSS-luokitus mittaa tietojärjestelmän toiminnallista laatua ja sitä, miten organisaatio käyttää järjestelmän potentiaalia hyväkseen. HIMSS-luokituksen on kehittänyt globaali, voittoa tavoittelematon järjestö Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS), joka on tehnyt HIMSS-arviointeja vuodesta 2006 lähtien.

HIMSS-luokituksessa terveyspalvelujen tuottajat asetetaan seitsemälle tasolle

HIMSS-luokitus on terveydenhuollon organisaatioiden käyttämä mittari oman toimintansa kypsyystason arvioinnille ja toiminnan strategiselle kehittämiselle. Korkeimmalle 7- tasolle pääseminen on käytännössä aina pitkäjänteisen kehittämisen tulos, ja kuvastaa organisaatiota, jonka saumattomasti integroitu tietojärjestelmä tukee tehokasta toimintaa ja potilasturvallisuutta mm. edistyneen päätöksenteon tukijärjestelmien ja potilaan kokonaistilanteen seurannan muodossa. Tällainen järjestelmä tuottaa tietoa toiminnan eri tasoille ja mahdollistaa kattavan raportoinnin, toiminnan arvioinnin ja kehittämisen, ja luo parhaat edellytykset muun muassa potilasturvallisuuden jatkuvalle parantamiselle.

– HIMSS-luokituksien tavoittelun ei tule olla itsearvo, vaan lähtökohtana on aina potilaiden hoidon hyvä toteutuminen. HIMSS on mukautuva malli, joka ei myöskään pakota organisaatiota tarpeettoman jäykkään, kaikille yhteiseen malliin siten, että esimerkiksi järkevistä, hyväksi havaituista toimintatavoista tulisi luopua arvostetun standardin tavoittelemiseksi. Hyviksi todettuja paikallisia käytäntöjä on mahdollista jatkaa, Apotin Clinical and Social Care Lead Antti Iivanainen kertoo.

– Esimerkkinä HIMSS-luokituksen yleiseen malliin kuuluisi, että jokaiseen hoitajan tekemään määräykseen vaaditaan lääkärin kuittaus. Meidän tapamme kuitenkin on, että hoitajalla on oikeus tehdä itsenäisesti laboratoriomääräyksiä. Tämän paikallisiin oloihin ja hoitajien korkeaan osaamis- ja koulutustasoon perustuva poikkeus on HIMSS:in arvioima ja arviointimallissaan hyväksymä.

Epic-järjestelmän käyttäjät ovat pärjänneet erinomaisesti HIMMS-arvioinneissa

79 prosenttia HIMSS 7-tasolle päässeistä sairaaloista käyttää Apotti-järjestelmän pohjana käytettävää Epic-järjestelmää. Yhdysvalloissa tason 7 on saavuttanut vain 6 prosenttia sairaaloista. 20 Yhdysvaltojen parhaaksi listattua huippusairaalaa käyttää Epic-järjestelmää.

Euroopassa HIMSS tason 7 on saavuttanut ainoastaan neljä sairaalaa. Näistä hollantilaisella Radboud UMC:llä on käytössä Epic. Euroopan sairaaloiden arviointiin käytetään HIMSS:n eurooppalaista arviointimallia, European EMR Adoption Model:ia.

Lue lisää HIMMS-luokituksesta: http://www.himssanalytics.org/emram

Tilaa Apotin uutiskirje