Tarjouspyyntö Apotti-asiantuntijapalveluista julkaistaan Hilmassa

21.9.2016 Tiedote

Apotin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita, kulloiseenkin tarpeeseen räätälöityjä asiantuntijapalveluita tukemaan Apotin ja sen kumppanien tarpeita. Tavoitteen toteuttamiseksi Apotti on perustanut hankintalain mukaisen puitejärjestelyn asiantuntijapalvelujen hankkimiseksi.

Kilpailutettavat osa-alueet ovat Epic-asiantuntijapalvelut, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmien integraatiopalvelut, määrittely- ja arkkitehtuuripalvelut, projektinhallinnan koulutus- ja kehittämispalvelut, Microsoft Office 365 kehitys- ja asiantuntijapalvelut, testauspalvelut, tietoturvallisuus, auditoinnit ja varautuminen, teknologia- ja infrastruktuurikehityspalvelut, operatiivisen toiminnan, toimintaprosessien ja palveluiden kehittäminen sekä käännöspalvelut.

Apotin tarkoituksena on mahdollistaa vuoropuhelu puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kanssa ja toteuttaa asiantuntijapalvelut toimittajien kulloinkin parhaaksi katsomilla projektimenetelmillä ja työtavoilla sekä siten, että niiden lopputulokset ovat mahdollisimman laajasti hyödynnettävissä. Asiantuntijapalveluiden kulloistakin toteuttamistapaa täsmennetään puitejärjestelyn perusteella toteutettavissa minikilpailutuksissa.

Asiantuntijapalvelut sisältyvät Apotin kokonaiskustannusarvioon.

 

Tilaa Apotin uutiskirje