Syksyllä tietojärjestelmiä testaavat myös ”tavikset”

24.10.2014 Tiedote

Syksyn tuotevertailun osana Apotissa arvioidaan käytettävyyttä eli tarkastellaan sitä, miten hyvin CGI:n ja Epicin järjestelmäratkaisut toimivat käytössä. Vertailuja tehdään sekä ryhmäarviointeina että varsinaisina käytettävyystesteinä eli paritesteinä tai yksin tehtävinä arvioina, joissa on mukana sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi myös muita kuntalaisia.

”Syys-talvella arvioimme kuntalaisten sähköisen asioinnin portaalin käytettävyyttä eli miten kätevästi vertailtavien järjestelmien avulla voi esimerkiksi kotikoneelta tehdä ajanvarauksen tai asioida vaikka omaishoitajana lähimmäisen puolesta”, kertoo Apotin käytettävyysasiantuntija Johanna Kaipio.

Lue lisää käytettävyystesteistä lokakuun uutiskirjeestä, jonka muina aiheina ovat tiedolla johtaminen ja asiakaslähtöisyys sekä tulevan järjestelmän ketterä kehittäminen.

Tilaa Apotin uutiskirje