Suomen suurimman sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmäpalvelun hankinta lähdössä liikkeelle

6.9.2012 Tiedote

Helsingin, Vantaan, Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) valmistautuvat yhdessä uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun hankintaan. Hankinta alkaa loppukesästä 2013 ja se tulee olemaan suurimpia Suomessa tehtyjä sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmähankintoja.

Tietojärjestelmän hankinta on osa laajempaa hankekokonaisuutta, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja toimintaa kehitetään.

Kunnat ja HUS ovat muodostaneet hankintarenkaan. Hankintarenkaaseen kuuluu myös KL-Kuntahankinnat Oy, joka edustaa hankintarenkaan ulkopuolisia HUS-kuntia hankinnassa.

Jokaisen kaupungin, kunnan ja HUSin on tehtävä päätös, lähteekö mukaan hankintaan.

Neuvottelumenettely kestää vuoden 2013 loppuun

Hankinta tehdään neuvottelumenettelyllä. Ehdokkaiden mahdollisesta karsinnasta neuvotteluvaiheen aikana ja lopullisesta hankintasopimuksesta päättävät kaupungit, kunnat ja HUS erikseen.

Tavoitteena on, että tietojärjestelmän toimittaja valitaan vuoden 2013 lopulla. Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto tapahtuisi porrastettuna siten, että se olisi käytössä vuoden 2017 alussa.

Hanketoimistossa on alojen erityisosaamista

Kuntien ja HUSin kesken on sovittu, että hankkeen isäntäkaupunkina toimii Helsinki. Hankejohtajana toimii Hannu Välimäki.

Hankintaa valmistelemaan on perustettu hanketoimisto, jossa työskentelee sosiaali- ja terveydenhuoltoalan, tietohallinnon sekä juridiikan ammattilaisia.

Hankkeen ohjausryhmässä ovat mukana kuntien ja HUSin sosiaali- ja terveystoimen johtohenkilöt. Ohjausryhmän puheenjohtaja on Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty ja varapuheenjohtaja Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen.

Aikataulusuunnitelma:

Hankintailmoitus Hilmassa elokuun 2013 aikana internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Tilaa Apotin uutiskirje