Sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tehokkaita digitaalisia ratkaisuja ja tiedon käytettävyyttä

19.2.2021 Tiedoteasiakas- ja potilastietojärjestelmä

Tehokkaat digitaaliset ratkaisut ja tiedon käytettävyys ovat keskeisimpiä keinoja saavuttaa sote-uudistuksessa tavoiteltuja hyötyjä. Hyvinvointialueilla, ja koko Uudenmaan alueella, tulee olla käytössään yhtenäiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät.

Sote-uudistuksen tavoitteena on mm. kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta ja hillitä kustannusten kasvua.

Jotta tavoitteisiin päästään, hyvinvointialueilla, ja koko Uudenmaan alueella, tulee olla käytössään yhtenäiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät. Kehittyneiden järjestelmien avulla asiakkaiden ja potilaiden parempi hoiva ja hoito, palveluintegraatio ja tiedolla johtaminen voivat toteutua. Koska tietojärjestelmien rooli sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamisen mahdollistajana on keskeinen, tulisi tietojärjestelmien yhtenäistämiselle luoda sote-uudistuksessa selkeä kansallinen etenemispolku.
Lainsäädännön on turvattava myös Uudenmaan alueelle, jolle suunniteltu erillisratkaisu poikkeaa muun maan tilanteesta, yhteinen potilasrekisteri. Näin kansalaisten yhdenvertaisuus voidaan taata myös Uudenmaan alueella.

Erityisen tärkeää on sosiaali- ja terveydenhuollon välisten tarpeettomien raja-aitojen poistaminen ja uusien raja-aitojen rakentamisen välttäminen. Lainsäädännössä on turvattava tietojen riittävä yhteiskäyttö sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen välillä: sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterirajat tulisi poistaa oikea-aikaisen ja kokonaisvaltaisen hoidon ja hoivan sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden takaamiseksi.

Tutustu Oy Apotti Ab:n asiantuntijalausuntoon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

 

Lisätietoja:

Hannu Välimäki, toimitusjohtaja, Oy Apotti Ab
p. 040 196 6311
hannu.valimaki@apotti.fi

Tilaa Apotin uutiskirje