Sähköinen Kelan B-lausunto käyttöön Apotti-järjestelmässä

17.5.2023 TiedoteB-lausunto

Apotti-järjestelmässä on 16.5.2023 otettu käyttöön sähköinen B-lausunto. Alkuvaiheessa nykyiset B1- ja B2-lausunnot säilyvät järjestelmässä rinnakkain käytettävinä, ja kukin ammattilainen voi tapauskohtaisesti määritellä, mitä versiota haluaa käyttää. Lomake on toteutettu Kelan ja THL:n vaatimusten mukaisesti.

B-lausunto (SV 7) on yksityiskohtainen selvitys potilaan sairaudesta, toimintakyvystä, ennusteesta ja jatkosuunnitelmasta, kuten kuntoutustarpeesta. Sähköinen B-lausunto, kuten muutkin Kanta-lomakkeet, allekirjoitetaan sähköisesti lääkärin ammattikortilla. Lomake arkistoituu Kantaan, ja se voidaan lähettää sähköisesti Kelaan. Potilas näkee tehdyn lausunnon OmaKannasta ja Maisasta.

Varsinkin uudistuksen alkuvaiheessa kukin ammattilainen voi itse valita, käyttääkö ennemmin kokonaan sähköistä B-lausuntoa vai vanhaa lomaketta.

– Sähköisesti kelaan välitettävä B-lausunto on tervetullut uudistus. Itse käyttäisin sitä alkuvaiheessa useampaa täytettävää kenttää vaativiin kuntoutus- ja eläkelausuntoihin. Lääkityksiin liittyvät lausunnot teen varmaankin vielä alkuvaiheessa vanhanmallisina, toteaa yleislääketieteen erikoislääkäri, Keskisen terveysaseman lääkäri Olli-Matti Valkonen Helsingistä. – Näen hyvänä uudistuksena, että paperien lähettämisestä päästään eroon.

Assi Rinnetmäki

Työskentelee viestintäasiantuntijana keskittyen ensisijaisesti ulkoiseen ja asiakasviestintään. Sote-alan viestintä erityisen lähellä sydäntä.
Innostuu helposti, rakastaa talviuintia, laulamista ja kirjoja.

Tilaa Apotin uutiskirje