Rokotustietojen hyödyntämiseen liittyy lainsäädännöllisiä haasteita

21.1.2022 Tiedotekoronarokotus

Yle uutisoi (21.1.) rokotustietojen saamiseen ja julkaisuun liittyvistä haasteista. Artikkelissa väitetään virheellisesti, että HUSin rokoteraportoinnin viiveet johtuisivat Apotin uudesta ominaisuudesta. Uusi lomaketoiminnallisuus auttaa kirjaamaan HUSin ulkopuolisen rokotetiedon rakenteellisesti järjestelmään entisen vapaan tekstin sijasta. Kansallinen lainsäädäntö estää rokotustietojen täysimääräistä hyödyntämistä.

Keskeinen ongelma on, ettei kansallinen lainsäädäntö anna mahdollisuutta hyödyntää jo olemassa olevaa tietoa täysmääräisesti: tietoa voidaan potilaan suostumuksella katsella, muttei suoraan hyödyntää yli rekisterirajojen. Esimerkiksi HUS, Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki toimivat rekisterinpitäjinä, eikä HUS siis voi suoraan hyödyntää vaikkapa Helsingissä Apottiin kirjattuja tietoja. Kaikkien Apotti-järjestelmää käyttävissä kunnissa (Helsinki, Kauniainen, Kerava, Vantaa) rokotettujen rokotustiedot, mukaan lukien rokotuspäivämäärät, löytyvät Apotti-järjestelmästä.

Mikäli HUS siis haluaa tuottaa raportteja rokotetuista potilaistaan, sen on kirjattava kaikki HUSin rekisterin ulkopuolinen potilastieto omaksi merkinnäkseen, jotta siitä tulee osa HUSin rekisteriä. Näitä tietoja ei siis saa suoraan kopioida esimerkiksi Kanta-palveluiden potilastiedon arkistosta HUS:n raportointia varten.

Jos toisen rekisterin tietoa ei kirjata HUSin rekisteriin uudelleen, joudutaan rokotustieto tarkistamaan jokaisessa potilaskontaktissa uudelleen joko Kanta-potilastiedon arkistosta tai Apotista siinä tapauksessa, että tieto on kirjattu Apottiin ja potilas on antanut yhteisrekisterisuostumuksen.

Jos potilas on antanut yhteisrekisterisuostumuksen, HUSin ammattilainen voi katselmoida hoitosuhteessa olevan potilaan Apotti-järjestelmästä löytyviä rokotustietoja mukaan lukien koronarokotukset. Jos potilas on kieltänyt tietojen luovutuksen rokottaneena toimineen perusterveydenhuollon toimijan ja HUSin välillä, rokotustietoja ei voi katselmoida.

Rokotustiedot eivät kuitenkaan saa liikkua eri rekisterien välillä (vaikkapa Helsingin kaupunki ja HUS), eli HUS ei voi hyödyntää suoraan Apotti-järjestelmästä toisen rekisterin tietoja ja tallentaa niitä omaan rekisteriinsä.

Lähtökohtaisesti Kanta-arkistosta palautuvaa muun kuin oman rekisterin tietoa ei myöskään saa tallentaa pysyvästi osaksi potilaskertomusta ja hyödyntää esimerkiksi raportoinnissa. Ammattilaisen päätökseen ja harkintaan perustuen Kannasta löytyvän muun kuin oman rekisterin tiedon voi tuoda osaksi potilaan kertomusta kirjaamalla tiedon uudestaan.

Tilaa Apotin uutiskirje