Riskit pidetään kurissa ennakoimalla

28.1.2014 Tiedote

Apotti-hanke on marraskuussa päässyt jälleen otsikoihin, kun muun muassa hankkeen kokoon liittyvät riskitekijät ovat herättäneet keskustelua. Apotti-hankkeen riskejä tarkastellaan hankinnan eri osa-alueita käsittelevissä moniammatillisissa riskityöpajoissa tasaisin väliajoin. Työn perusteella riskianalyysiä päivitetään ja tilannetta seurataan hankkeen ohjausryhmässä. Tunnistettuja isompia ja pienempiä riskejä on satakunta. Mediassakin esiin nostetut riskit muun muassa hankkeen koosta on toki tunnistettu ja analysoitu, ja niille on luotu torjunta- ja varautumissuunnitelma.

Apottia ei tehdä pelkästään lääkärivoimin

Apottia arvostellaan myös liiallisesta lääkärikeskeisyydestä. On totta, että hankkeen työryhmissä, tuotearvioijissa ja ohjausryhmässä on mukana paljon lääkäreitä, mutta niin on myös muiden alojen ammattilaisia. Hankkeessa on varhaisessa vaiheessa tunnistettu, että valmistelutyössä on tärkeää ottaa huomioon tasapuolisesti sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattiryhmät sekä muut tulevaa järjestelmää käyttävät.

Jos tarkastellaan esimerkiksi tuotevertailuihin osallistuvia 153 Apotin jäsenorganisaatioiden edustajaa, heistä työkseen lääkäreinä toimivia on 22 prosenttia. Muut edustetut ammattiryhmät ovat: hoitajat 16 %, johdon ja hallinnon edustajat (sekä terveydenhuolto että sosiaalihuolto) 33 %, sosiaaliohjaajat ja sosiaalityöntekijät 18 %, tietohallinnon edustajat 4 % ja muiden alojen edustajat 7 %. Nämä samat henkilöt ovat olleet alusta asti määrittelemässä tulevan järjestelmän toiminnallisuuksia. He ovat  myös osallistuneet tuotevertailuihin, osa on ollut mukana neuvotteluissa jne.

Pois toimittajaloukusta

Yksi Apotin toteamista riskeistä on toimittajaloukkuun joutuminen ja sitä torjutaan pyrkimällä hankkimaan niin hyvin mukautettava ratkaisu kuin mahdollista. Tarjolla olevien tuotteiden mukautettavuus on arvioitu kevään tuotevertailuissa ja siihen liittyi myös yksi vähimmäisvaatimuksista. Samoin tarjoajat ovat sitoutuneet tarjoamaan Apotin määrittelemän avoimen rajapinnan.

Apotissa ei olla huolissaan siitä, etteivät ympäri maailmaa käytössä olevat järjestelmät soveltuisi Apotti-alueen tarpeisiin. Terveydenhuollon prosessit ovat yllättävän samankaltaisia ympäri maailman ja myös suurin osa sosiaalihuollon prosesseista noudattaa loppujen lopuksi samaa kaavaa. Suomen lainsäädäntö asettaa luonnollisesti hankinnalle erityisvaatimuksia, jotka täytyy ottaa huomioon.

Ratkaisuihin tutustutaan myös oikeissa käyttöympäristöissä

Apottilaiset ovat tutustuneet eri tarjoajien tuotantokäytössä oleviin ratkaisuihin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja selvitystyön perusteella järjestelmät ovat muokattavissa suomalaisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tarpeisiin. Hankintavaiheen viimeiset kohdetutustumiset tehdään joulukuun alussa.

Lue lisää Apotti-uutisia marraskuun uutiskirjeestä.

Tilaa Apotin uutiskirje