Pelkkä tilastotieto ei riitä – Apotti on mukana viemässä kansanterveyden ja hyvinvoinnin edistämistä yksilötasolle

23.11.2017 Tiedote

Kansansairaudet ovat kalliita sairauksia. Ne kuluttavat terveydenhuoltomme resursseja ja aiheuttavat sairastavuutta sekä ennenaikaista kuolemaa. Niiden estämiseen tarvitaan ajantasaista ja luotettavaa kansanterveystietoa, joka pitää saada yhä enemmän yksilötasolle.

– Keräämme tietoa, jotta pääsemme myös yksilötason arvioon. Tiedämme vaikka, että korkea kolesterolitaso aiheuttaa sairastuvuutta, mutta yksilön kohdalla arvioiminen on huomattavasti vaikeampaa, kertoo Apotin Clinical and Social Care Lead Antti Iivanainen.

– Uskon, että kertyvän tiedon avulla voimme vähitellen selvittää esimerkiksi, miksi toiselle potilaalle, jonka sokeriarvot ovat lievästi kohonneet, kehittyy vuosien kuluessa sokeritauti ja toiselle ei. Kun tiedämme, mitkä taustatekijät vaikuttavat asiaan, voimme jo alkuvaiheessa huomata, kenellä on suuri riski sairastua ja panostaa erityisesti häneen, Iivanainen sanoo.

– Geeniteknologia tulee tässä täydentämään tietopohjaamme merkittävästi, hän lisää.

 

Apotti-järjestelmän avulla saadaan paljon nykyistä kohdennetumpaa tietoa

Apotti mahdollistaa tiedolla johtamisen. Sen avulla on mahdollista päästä näkemään hyvinkin tarkkoja aluekohtaisia tai ikäryhmäeroja tai vaikka jonkin sairauden keskittymistä tietylle väestöryhmälle.

– Tällä hetkellä kaikille alueille tarjotaan suunnilleen samanlaista mallia esimerkiksi ylipainon hoitoon ja estämiseen. Jatkossa alueille, joilla esiintyy ylipainoa, voidaan kohdistaa niitä toimia, joiden on havaittu toimivan, sanoo Apotti-asiantuntija, lääkäri Kristian Siekkinen.

– Uskon, että Apotti-järjestelmä auttaa tulevaisuudessa ohjaamaan kustannustehokkaita hoitoja juuri heille, jotka niistä eniten hyötyvät. Ehkä jo siinä vaiheessa, kun he eivät vielä itsekään tiedosta, että sairaus on kehittymässä, Siekkinen arvioi.

– Hyvinvoinnin rakentaminen on mielenkiintoinen asia, kun yhdistämme sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Meillä on Apotin avulla mahdollisuus nähdä asioita laajemmin ja löytää myös sellaisia vaikutusalueita, joita ei tällä hetkellä tunnisteta, sekä ottaa asiakas mukaan paljon vahvemmin. Apotti tietojärjestelmänä mahdollistaa tämän, Siekkinen kertoo.

 

Apotista saadaan myös väline, jolla voidaan lähestyä ihmisiä

Apottiin kuuluu kaikille kansalaisille tarkoitettu sähköinen asiakasportaali. Sen lisäksi, että portaali helpottaa asiointia ja kanssakäymistä ammattilaisten kanssa, pystytään sen avulla tavoittamaan asiakasryhmiä.

– Odotamme, kuka tulee ammattilaisen luo, kun pitäisi olla niin päin, että tieto ja palvelu menevät asiakkaan luo. Tässä sähköinen maailma tulee suureksi avuksi, Iivanainen toteaa.

– Meidän pitää löytää uusia keinoja, joilla muutetaan tilannetta niin, että se ei välttämättä ole ammattilaisten hallinnassa, vaan ihmiset itse tekevät elämäntapamuutosta sähköisesti avustettuina, Siekkinen kommentoi.

– Potilaita voidaan tukea virtuaalisesti heidän itse ylläpitämässään ryhmätoiminnassa ammattilaisten avustamana, esimerkkinä painonhallintaryhmä, tai yksinäisyyteen voidaan puuttua hyödyntämällä Apotin tietokantaa.

 

Muutos lähtee yksilöistä – yhteiskunta on tärkeässä roolissa sekä tiedon että palvelujärjestelmän rakentajana

Edessämme on suuri kulttuurin muutos, jossa alamme muutenkin saada entistä enemmän tietoa itsestämme ja omasta terveydestämme.

– Pääsemme näkemään esimerkiksi kulutustottumustemme trendejä ja vertaamaan niitä. Lisäksi saamme käyttöömme sovelluksia, jotka opastavat meitä oston hetkellä valitsemaan terveellisempiä valmisteita, Iivanainen kertoo.

– Meidän yhteiskuntamme korostaa vähän liikaa sitä, että on olemassa ammattilaisjoukko, joka auttaa ja päättää yksilön puolesta, mitä hänen pitää tehdä. Oikeasti terveytemme on pitkälti meistä itsestämme ja elintavoistamme kiinni, Iivanainen korostaa.

– Meille sote-ammattilaisille on tulossa uusi haaste. Meidän pitää opetella, miten puhutaan ihmisille riskeistä ja ongelmista positiivisessa sävyssä ja ymmärrettävästi. Tällä hetkellä tieto on aika yksittäistä ja perustuu yhteen arvioon tilanteesta. Tulevaisuudessa voimme nähdä paljon nykyistä tarkemman tiedon avulla riskejä, ja myös vaikuttaa niihin, Siekkinen ennustaa.

 

KUUNTELE: Millaista tietoa kansanterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kaivataan? Apotin Clinical and Social Care Lead Antti Iivanainen vastaa

(kesto 1,5 min)

 

Tilaa Apotin uutiskirje