Oy Apotti Ab ja Kustannus Oy Duodecim ovat solmineet sopimuksen sähköisen päätöksenteon tukijärjestelmästä

6.9.2017 Tiedote

Apotti on hankkinut Duodecimin sähköisen päätöksenteon tukijärjestelmän, joka tuo näyttöön perustuvan yksilöllisen päätöksentuen hoitotilanteeseen.

Duodecimin päätöksentuki tukee Apotti-järjestelmän ytimessä toimivan Epicin monipuolista päätöksentukea. Duodecimin palvelu on saumattomasti integroitu Apotti-järjestelmään ja se yhdistää asiakas- ja potilastietojärjestelmän tietoja lääketieteelliseen tietoon ja hoitosuosituksiin. Tämän pohjalta sovellus tuottaa terveydenhuollon ammattilaisten työn tueksi potilaskohtaisesti räätälöityjä toimintaohjeita, muistutuksia, varoituksia ja linkityksiä hoitosuosituksiin.

– Yksi Apotti-hankkeen peruslähtökohdista on ollut auttaa tuottamaan entistä yksilöllisempää, parempaa ja turvallisempaa hoitoa. Yhteistyö hyvin pitkään markkinoilla toimineen luotetun suomalaisen Duodecimin kanssa mahdollistaa tämän, toteaa Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki (kuvassa oikealla).

– Sopimus Duodecimin kanssa tukee myös Apotin tavoitetta rakentaa laaja ekosysteemi, jossa ydinjärjestelmän ympärille voidaan liittää uusia tuote- ja palveluinnovaatioita, jatkaa Välimäki.

– Uskomme, että yhteistyö tarjoaa uusia ja innovatiivisia tapoja palvella sekä hoitohenkilöstöä että Apotin asiakkaita, toteaa Kustannus Oy Duodecimin toimitusjohtaja Pekka Mustonen (kuvassa vasemmalla).

 

Tilaa Apotin uutiskirje