Osakeyhtiön hallitus koossa

26.6.2015 Tiedote

Oy Apotti Ab -nimisen yhtiön perustaminen hyväksyttiin kaikissa Apotti-hankintarenkaan jäsenorganisaatioissa kesäkuussa. Myös hallituksen kokoonpano on lyöty lukkoon. Hallituksessa istuvat seuraavat henkilöt:

Helsinki: Laura Räty (apulaiskaupunginjohtaja), Hannu Juvonen (virastopäällikkö)
Vantaa: Jukka T. Salminen (apulaiskaupunginjohtaja), Antti Ylä-Jarkko (tietohallintojohtaja)
Kauniainen ja Kirkkonummi: Christoffer Masar (hallintojohtaja, Kirkkonummi)
HUS: Mari Frostell (talousjohtaja), Markku Härmä (toimialajohtaja)
Tarkoituksena tuottaa palveluja osakkaille omakustannushintaan

Osakeyhtiötä on valmisteltu Apotissa huolellisesti. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti Apotti Oy:n toimialana on tietojärjestelmäalan palvelutoiminta, ohjelmistojen ja laitteistojen hankinta sekä niiden suunnittelu ja kehittäminen. Lisäksi yhtiö voi tarjota tietojärjestelmiin liittyvää konsultointia, koulutusta sekä tuki- ja käyttöpalveluita omistajilleen. Varsinaisen toiminnan tarkoituksena on  tuottaa omistajille sosiaali- ja terveydehuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omakustannushintaan. Toisin sanoen yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille, eikä se jaa osinkoja.

Liiketoimintasuunnitelmassa määritellään, että Apotti Oy vastaa hankittavan asiakas- ja potilastietojärjestelmän toteutuksesta ja tuotannonaikaisesta toiminnasta järjestelmä- ja palvelutoimittajien tuella. Lisäksi mainitaan muun muassa, että yhtiö tukee omistajiaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan muutoksessa sekä tehokkaiden yhtenäisten toimintamallien kehittämisessä.

Hankkeesta yhtiöön

Apotti-hanke tulee jatkumaan edelleen, kun yhtiö aloittaa varsinaisen toimintansa tammikuussa 2016. Hankkeen luonne muuttuu tällöin itsenäisestä hankkeesta yhdeksi ensimmäisistä yhtiön omistajilleen tuottamistaan palveluista.

Yhtiön henkilöstömäärä on alussa pieni ja kasvaa asteittain ensisijaisesti Apotin hankintayksiköistä rekrytoitavilla henkilöillä. Kun Apotti aikanaan siirtyy tuotantoon, täytyy yhtiöllä olla valmius tukea ja ylläpitää järjestelmää yhdessä niin järjestelmä- kuin käyttöpalvelun toimittajan kanssa.

Haasteita on siis näkyvissä tulevaisuudessakin. Kuten hankejohtaja Hannu Välimäki kesäkuun Apotti-blogissa kirjoittaa: ”Apotti-hankkeen helppo osuus on kohta takana.”

Tilaa Apotin uutiskirje