Opinnäytetyössä kerättiin eReseptin käyttäjäkokemuksia Apotti-hanketta varten

20.9.2016 Tiedote

Sairaanhoitaja, hyvinvointiteknologian insinööriksi valmistuva Hannele Kosonen kartoitti opinnäytetyössään sähkoisen reseptin käyttäjien kokemuksia nykyisin käytössä olevilla potilastietojärjestelmillä Apotin hankintarenkaan alueella. Työn tuloksia pystytään hyödyntämään suoraan Apotti-järjestelmän käyttöliittymäsuunnittelussa.

Kosonen haastatteli opinnäytetyötään varteen 11 lääkäriä helmi–maaliskuussa 2016 Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla. Haastateltavat käyttivät neljää eri potilastietojärjestelmää. Yksi osa työtä oli selvittää, missä määrin ongelmat aiheutuivat Kelan tuottamista sähköisen reseptin vaatimusmäärittelyistä.

 

Kaikissa käytössä olevissa järjestelmissä havaittiin lukuisia ongelmia

Haastattelujen perusteella sähköisen reseptin merkittävimpiä ongelmia ovat siinä esiintyvät käyttökatkokset ja tiedonsiirron hitaus. Myös järjestelmien käyttöliittymistä löytyi kehitettävää. Tulosten mukaan olisi tärkeää, että kukin käyttäjä saisi kussakin tehtävässään tarvittavat oleelliset tiedot ja toiminnot selkeästi esiin.

Sähköisen reseptin käytettävyyttä parantaisi mm.

  • selkeämpi tiedon esittämistapa, joka tukisi paremmin ammattilaisen tapaa jäsentää tietoa
  • järjestelmän tuottamat yhteenvedot
  • tarkistukset ja varmistukset kriittisissä toiminnoissa
  • järjestelmän tuki harvoin käytetyissä toiminnoissa.

Kososen haastattelujen perusteella sähköiseen reseptiin siirtyminen on ollut kuitenkin muutos positiiviseen suuntaan. Esimerkiksi potilaan lääkityksestä saadaan sähköisen reseptin avulla kokonaisvaltaisempi tieto ja lääkkeiden väärinkäyttöä pystytään ehkäisemään paremmin.

Apotti-toimistossa otettiin opinnäytetyön tarjoama tieto kiitollisena vastaan. Sen avulla pystytään estämään nykyisissä järjestelmissä esiintyvien ongelmien toistuminen ja säilyttämään hyvinä pidetyt käytännöt.

– Ei riitä, että käyttäjiltä vain kysytään mielipiteitä – heidän toimintaansa tulee aidosti ymmärtää. Kaiken suunnittelumme lähtökohtana on käyttäjien, heidän tehtäviensä ja käyttöympäristönsä tunteminen, kertoi opinnäytetyön ohjaaja, Apotin käytettävyyspäällikkö Mari Tyllinen.

Kososen opinnäytyö on luettavissa Theseus-tietokannassa.

 

Tilaa Apotin uutiskirje