Oletko jo tutustunut Apotin 100:aan hyötyyn?

16.1.2018 Tiedote

Listasimme viime vuonna Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi 100 hyötyä, joita Apotti tuo sote-ammattilaisten ja kansalaisten arkeen. Julkaisimme niitä sosiaalisen median tileillämme juhlavuoden aikana.

Alla näet koosteen hyödyistä, jotka koettiin somessa kaikkein tärkeimmiksi.

 

1. Tietojen yhdenmukainen kirjaaminen tuo oikeusturvaa niin asiakkaalle kuin ammattilaiselle

Apotti-hankkeen yhtenä päätavoitteena on yhtenäistää toimintaa. Apotti myös ohjaa ja tukee ammattilaista, jolloin hänen ei tarvitse muistaa asioita ulkoa. Näin sekä laatu että palvelujen yhdenmukaisuus paranevat. Järjestelmässä pystytään mittaamaan myös sitä, onko yksittäiselle asiakkaalle tehty kaikki tarvittavat toimenpiteet.

 

2. Tieto kulkee eri organisaatioiden välillä

On arvioitu, että lääkäreiden työajasta kuluu tällä hetkellä jopa kolmannes siihen, että järjestelmät eivät toimi tai keskustele keskenään. Apotti-järjestelmä on yksi, yhtenäinen sosiaali- ja terveydenhuollon tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä. Siinä kaikki asiakasta tai potilasta koskeva tieto on lain sallimissa rajoissa ajantasaisesti käytettävissä hoito- ja palvelutilanteissa.

 

3. Päällekkäisten tutkimusten määrä vähenee

Apotin suurimmat hyödyt muodostuvat järjestelmän mahdollistamista toimintatapojen muutoksista ja tiedon nykyistä tehokkaammasta hyödyntämisestä. Apotti-järjestelmän avulla pystytään estämään esimerkiksi päällekkäisiä laboratoriotutkimuksia.

 

4. Työnkulut ja herätteet helpottavat ammattilaisen muistitaakkaa ja parantavat työn laatua

Apottiin rakennetaan asiakas- ja potilasprosesseja noudattavia työnkulkuja, jolloin ammattilaisten muistitaakka vähenee. Järjestelmä esimerkiksi muistuttaa, jos jokin toimenpide on jäänyt tekemättä. Jotta ohjaavuudesta saadaan työtä parhaiten palvelevaa, on järjestelmän kehitystyössä mukana tuhansia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia käyttäjäorganisaatioista.

 

5. Asiakas saa tietoa siitä, mitä hänen hoidoissaan ja palveluissaan tapahtuu

Apotin asiakasportaali tuo HUS-kuntien asukkaille aiempaa paremmat mahdollisuudet tarkastella omia sosiaali- ja terveystietojaan. He saavat näkymän hoitoihinsa ja palveluihinsa sekä tietoa siitä, mitä niissä on suunniteltu tapahtuvan. Portaalissa voi myös viestiä ammattilaisten kanssa sähköisesti.

 

6. Ammattilainen saa helposti kokonaiskuvan asiakkaan tilanteesta

Yhteisen tietojärjestelmän etuna sekä sosiaalipuolella että terveydenhuollossa tiedetään, tietosuojan sallimissa rajoissa, millaisia hoitoja ja palveluita kansalaiselle eri paikoissa annetaan. Apotin asiakasportaalin ansiosta ammattilainen saa myös paljon enemmän tietoa asiakkaasta, eikä ole enää ainoastaan lyhyen vastaanottokäynnin varassa. Lisäksi hän pystyy muun muassa keräämään asiakkaalta portaalin kautta ennakkotietoja ennen tulevaa käyntiä.

 

7. Uudet sähköiset palvelut säästävät ammattilaisten ja asiakkaiden aikaa

Apotin asiakasportaalin hyödyt näkyvät suoraan arjessa, esimerkiksi ajanvarausten teon helpottumisena. Vastaanottoja voidaan tarvittaessa pitää etänä, ja asioita voidaan hoitaa sähköisen viestittelyn välityksellä. Etäseurannan avulla asiakkaasta saadaan reaaliajassa mitattua tietoa ja valmista analytiikkaa tuloksista.

 

8. Moniammatillinen työskentely helpottuu

Sote-ammattilaisten välinen yhteydenpito on helpompaa yhden järjestelmän sisällä. Viestien lähettäminen onnistuu Apotissa sekä sisäisesti että organisaatioiden välillä. Jos esimerkiksi vanhus joutuu äkillisesti sairaalaan, voidaan asiasta tehdä saman tien ilmoitus kotihoitoon ja välttää näin turhat käynnit.

 

9. Helposti tapahtuva oireiden yhdenmukainen kirjaaminen parantaa sairauksien seurantaa

Kerran kirjattu diagnosi säilyy järjestelmässä ja monistuu tarpeellisiin kohtiiin kertomusta. Apotti ohjaa kirjaamaan yhdenmukaisesti, jollon diagnoosit löytyvät samasta paikasta. Yhtenäinen kirjaaminen mahdollistaa myös raportoinnin, jolla voidaan seurata esimerkiksi laatua ja sairauksien esiintyvyyttä reaaliaikaisesti. Apotti tuottaa myös koko ajan dataa siitä, millaisiin tuloksiin erilaiset käytännöt johtavat: jatkuva mittaaminen mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja kehittymisen.

 

10. Rakenteisen kirjaamisen ansiosta tiedot löytyvät tarvittaessa nopeasti

Apotti-järjestelmässä tiedot kirjataan pääosin rakenteisesti eli valmiisiin kirjaamispohjiin. Näin ne tallentuvat aina oikeisiin paikkoihin eikä niitä tarvia etsiä kiireisessä arjessa. Ja koska kaikki tiedot sijaitsevat samassa järjestelmässä, niitä päästään myös hyödyntämään tehokkaammin.

Tilaa Apotin uutiskirje