Neljä avaintekijää onnistuneeseen käyttöönottoon

8.2.2019 Tiedote

Epicin perustaja ja toimitusjohtaja Judy Faulkner kävi Suomessa 30.1.2019 tapaamassa Apotin asiakkaiden johtoa sekä tutustumassa Apottiin. Faulkner listaa neljä avaintekijää tietojärjestelmän onnistuneeseen käyttöönottoon: järjestelmän harjoittelun, personoinnin, nopean päätöksenteon ja sen että ongelmien juurisyyt saadaan selvitettyä.

Yhtenä avaintekijänä on käyttäjien oma panostus järjestelmään tutustumiseen. Käyttäjien tulee olla motivoituneita ja panostaa järjestelmän harjoitteluun. Heille tulee järjestää riittävästi koulutusta ja varmistaa, etteivät käyttäjät ylikuormitu kaikista uusista ominaisuuksista, vaan järjestelmässä tulee olla riittävästi elementtejä, joihin samaistua.

Epicin tutkimuksissa on todettu korkea korrelaatio järjestelmän oman personoinnin ja käyttömukavuuden välillä. Faulkner vertaa, että järjestelmän muokkaus vastaa oman älypuhelimen asetusten muokkausta – personointi omannäköiseksi tekee järjestelmän käyttämisestä helpompaa. Personointi myös mahdollistaa järjestelmän mukauttamisen juuri omaan työhön sopivaksi.

Kolmas avaintekijä on nopea päätöksenteko. Organisaatioiden tulee sitoutua nopeisiin ratkaisuihin järjestelmän muokkauksessa. Käyttäjien palautteenantoa tulisi tukea ja järjestelmän kehittäjä- ja käyttäjäorganisaatioiden tulisi mahdollistaa muutosehdotuksien nopea hyväksyntä.

Viimeisenä onnistumisen mahdollistajana Faulkner näkee ymmärryksen ongelmien juurisyistä. Onko kyse järjestelmän rakenteesta, järjestelmään rakennetusta työnkulun sisällöstä vai kenties oppimishaaste. Syitä voi olla monia. Ymmärrys juurisyistä auttaa olennaisesti ongelmanratkaisussa.

Tulevaisuuden näkymät

Epicin visiona on jatkaa kasvua Euroopassa. Suomeen rakennettu maailman ensimmäinen sosiaali- ja terveyshuollon yhdistävä tietojärjestelmä avaa Epicille uusia mahdollisuuksia hyödyntää sitä myös muilla markkinoilla. Tulevaisuuden visiona on mahdollistaa lääkärien yhteistyö maailmanlaajuisesti potilaiden parhaaksi.

 

Kuvassa vasemmalta Mount Sinai Health Systemin CMIO Bruce Darrow, North Shore University Health Systemin CEO Mark Neaman, Epicin perustaja ja toimitusjohtaja Judy Faulkner sekä Epicin Senior Vice President Sumit Rama.

Tilaa Apotin uutiskirje