Mobiiliratkaisut tulevaisuudessa avuksi lääkärin työhön?

5.2.2019 Tiedote

Apotissa on käytetty testipotilastietojen avulla lääkäreiden Canto-sovellusta tabletilla hyvin tuloksin.

Jatkuvasti kehittyvät mobiiliratkaisut ovat tulevaisuuden työväline ja hyvä työkalu kentälle. Tabletti sopisi etenkin liikkuvaan lääkärityöhön, jossa sama lääkäri työskentelee useissa eri työpisteissä tai vaikka päivystyksessä, jossa esimerkiksi tajuttoman potilaan TT-määräykset voitaisiin tehdä tabletilla poistumatta koneelle, jolloin lääkäri voi olla potilaan luona koko ajan. Tämä vähentäisi työtä ja antaisi enemmän aikaa potilaalle.

Vähemmän on enemmän

Mobiilinäkymä on rajoitetumpi kuin tietokoneella oleva näkymä. Mobiiliratkaisuissa näkymä ohjaa käytettävyyttä. Myös aikaa potilaan hoitoon jää enemmän, kun merkinnät on nopeammin tehty.

– Vähemmän voi tässä tapauksessa olla myös enemmän. Tabletin käytön nopeus ja rajatummat näkymävalikot mahdollistavat keskittymisen olennaiseen ja tärkein tieto on helpommin saatavilla. Mobiiliväline mukautuu työprosessin mukaisesti ja työstä tulee jouhevampaa, Apotti-asiantuntija, lääkäri Juho Parkkola kertoo.

Ennakoitavuutta ja ohjatumpaa toimintaa

Apotti-järjestelmään on esimerkiksi mahdollista luoda etukäteen valmiita listoja merkinnöistä, joita tyypillisimmin on tietyntyyppisissä vaivoissa. Valmiiden pohjien käyttömahdollisuudet ovat laajat eri potilailla. Pohjien perusyksikkönä toimivat työnkulussa toistuvat samanlaiset rakenteet, valinnat ja vaiheet, esimerkiksi normaali neurologinen status tai hoitajan kirjaama tulosyy. Yksinkertaisia rakenteita yhdistämällä voidaan luoda hyvinkin monipuolisia ja toimintaa ohjaavia osioita, esimerkiksi tiettyyn tilanteeseen liittyvät tyypilliset tulosyy-, esitieto-, status- tai suunnitelmaosiot. Näitä yhdistämällä voidaan kattaa oleellisimmat kirjaamistiedot kokonaiseen käyntiin liittyen, kuten esimerkiksi nilkkavamman päivystyskäynti.

Nämä etukäteen laaditut tarkistuslistan tyyppiset lomakepohjat varmistavat, että lääkäri käy kaikki oleelliset hoidolliset asiat lävitse. Tämä parantaa potilaan saamaa hoidon laatua. Käyttäjä voi itse luoda pohjia tietokoneella etukäteen. Ne voidaan jakaa muidenkin vastaavaa työtä tekevien hyödyksi.

– Valmiiden pohjien luonti onnistuu ilman suurempaa tekniikkaosaamista, mutta vaatii toki käyttäjältä kokeilunhalua ja aikaa perehtyä järjestelmän mahdollisuuksiin. Rakenteinen kirjaaminen pitää miettiä hyvin tarkkaan, sillä rakenteinen kirjaaminen potilaskertomusten luonnissa on vielä monelle suhteellisen uutta, Parkkola pohtii.

Mobiiliratkaisuista kerätään vielä kokemuksia pilotissa ennen kuin niitä jalkautetaan laajemmin suoraan potilastyöhön. Mobiiliratkaisut mahdollistavat uusia toimintatapoja ja menemisen lähemmäs potilasta.

– Jos kerrataan mobiiliratkaisujen hyviä puolia, niin tablettisovelluksen parempi käytettävyys ja hyvin luodut ennakkolistat vähentävät stressiä, lisäävät nopeutta, parantavat työn laatua ja tuovat iloa työhön, Parkkola kiteyttää.

Tilaa Apotin uutiskirje