Miten asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti voi parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta?

20.8.2020 Tiedote

Asiakas- ja potilasturvallisuus on kaiken asiakas- ja hoitotyön perusta, mutta miten sitä voidaan parantaa tietojärjestelmällä?

Sosiaali- ja terveydenhuollossa turvallisuus koostuu neljästä osa-alueesta: laitteista, tietojärjestelmistä, ammattilaisten toiminnasta ja fyysisestä/psyykkisestä työympäristöstä. Apotti-järjestelmä on uudenaikainen asiakas- ja potilastietojärjestelmä, joka osaltaan parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta ja hoidon laatua.

Apotti-järjestelmä ohjaa ja tukee ammattilaisten päivittäistä toimintaa, parantaa lääkitysturvallisuutta ja ennakoi riskitilanteita. Järjestelmän työkaluja ovat muun muassa työnkulun ohjaus, määräyspaketit, päätöksenteontuki, ennusteet ja hälytteet. Apotti-järjestelmä esimerkiksi muistuttaa antamattomista rokotteista, varoittaa lääkkeiden yhteisvaikutuksista ja ohjeistaa painehaavojen hoidon tarkoituksenmukaisessa aikataulutuksessa. Järjestelmä myös ilmoittaa, milloin ohjelmoitu hoitotoimenpide tehdään, ja seuraa sen toteutumista.

Sosiaalihuollon puolella Apotti-järjestelmä tukee ammattilaisia palveluprosessin eri vaiheissa tarjoamalla ohjaavia työnkulkuja, suosituksia ja tarkastuslistoja. Esimerkiksi kotihoidon ammattilaisille tulee muistutus RAI-arvioinnin aloittamisesta. RAI-arvioinnissa kartoitetaan vanhus- tai vammaispalvelun asiakkaan toimintakykyyn vaikuttavat toiminnalliset, lääketieteelliset ja sosiaaliset olosuhteet sekä mahdolliset yksilölliset palvelutarpeet.

Apotti järjestelmä tukee tietoon perustuvaa hoitamista ja johtamista

Järjestelmään on myös integroitu yli 50 eri ulkopuolista järjestelmää (mm. edellä mainittu RAI-arviointi, Nuance-puheentunnistus, Kanta-arkisto, e-resepti ja väestötietojärjestelmä) − tulevaisuudessa integroituja järjestelmiä on noin 200. Apotti-järjestelmään kirjatut ja integroiduista järjestelmistä tuodut tiedot ovat ilman viiveitä sote-ammattilaisen hyödynnettävissä hänen työroolinsa mukaisin oikeuksin asiointi- ja hoitopaikasta riippumatta.

Apotti-järjestelmän tuottama tieto auttaa myös kuntia ja sairaanhoitopiiriä kehittämään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Tiedon avulla palveluita pystytään entistä paremmin kohdentamaan kuntalaisiin ja väestöryhmiin, jotka hyötyvät ammattilaisen palvelusta eniten. Tavoitteena on riskipotilaiden ja -asiakkaiden tunnistaminen, hoidon ja hoivan vaikuttavuuden osoittaminen ja palveluiden kohdentaminen oikea-aikaisesti niitä eniten tarvitseville. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen on myös valtakunnallisesti tärkeä päämäärä.

Tiedon rakenteinen kirjaaminen avainasemassa

Apotti-järjestelmä poikkeaa muista asiakas- ja potilastietojärjestelmistä rakenteisen kirjaamisen osalta. Sen tavoitteena on sujuvoittaa ja yhtenäistää kirjaamista. Rakenteinen kirjaaminen mahdollistaa myös monipuolisen raportoinnin osana laadukasta hoito- ja hoivatyön tiedolla johtamista. Alkuun rakenteinen kirjaaminen vaatii sote-ammattilaisilta aikaa ja totuttelua – tämä kuitenkin kannattaa, sillä tiedot ovat jatkossa helpommin löydettävissä ja käytettävissä esimerkiksi seurantakäynneillä.

Aiemmilla vastaanotoilla ja asiakastapaamisissa tallennettu tieto mahdollistaa turvallisen, sujuvan ja tasalaatuisen palveluketjun myös tuleville käynneille. Rakenteinen kirjaaminen auttaa myös automatisoimaan hoitopolkua ja tietyissä tapauksissa oireiden mukaisten tutkimusten määräämistä. Nämä nopeuttavat diagnosointia ja asianmukaisen hoidon aloittamista. Tarpeen vaatiessa sote-ammattilainen voi kuitenkin edelleen kirjoittaa vapaata, kuvailevaa tekstiä.

− On potilaan ja asiakkaan etu, että hänen tietojaan pystytään hyödyntämään asiointipolun kaikissa vaiheissa ja että organisaatiot saavat tiedot toiminnastaan ja sen kehittämisestä. Siksi rakenteinen kirjaaminen on erityisen tärkeää. Apotti-järjestelmän käytön osaamisen ja sen käytettävyyden kehittäminen on meille yhteinen oppimisen paikka, Apotin toiminnan kehittämisjohtaja, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Antti Iivanainen sanoo.

Tilaa Apotin uutiskirje