Miten Apotti muuttaa kotihoitoa?

4.4.2019 Tiedote

Apotti on mukautettava asiakas- ja potilastietojärjestelmä, joka on rakennettu työvälineeksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Järjestelmän rakennustyössä on ensin selvitetty eri työtehtävien ja palvelujen työnkulut, millaista tietoa halutaan järjestelmässä näkyvän ja miten tietoa halutaan seurata. Sen jälkeen on pohdittu, millainen järjestelmän toiminnallisuus soveltuu parhaiten tiedon kirjaamiseen, millaisessa muodossa kirjaus toteutetaan, miten se järjestelmään kirjataan sekä miten työnkulun ohjaavuutta erilaisiin työnkulkuihin rakennetaan.

Lähtökohtaisesti Apotti-järjestelmässä tieto on rakenteisessa muodossa, mutta kirjausta voidaan täydentää kuvailevalla tekstillä. Voimavaralähtöisen ja kuntouttavan tiedon rakenteinen kirjaaminen on huomattavasti haastavampaa kuin esimerkiksi selkeiden mittavien arvojen, kuten painon kirjaaminen.

Järjestelmän rakennustyössä hyödynnetään tutkittua tietoa. Oleellista rakentamisessa on, että teoreettinen tieto on muokattu osaksi ammattilaisen arjen työnkulkuja. Nämä konkreettiset työnkulut huomioidaan järjestelmän kehittämisessä, sillä valittu työnkulku vaikuttaa myös valittaviin toiminnallisuuksiin järjestelmässä.

− Esimerkiksi kuntoutuksesta kotihoidon konkreettisen työn näkökulmasta löytyy yllättävän vähän tutkittua tietoa, joka voitaisiin suoraan hyödyntää järjestelmän rakentamisessa ja kehittämisessä, Apotti-asiantuntija Hanne Aura kertoo.

− Ennen rakennustyötä on ollut oleellista määritellä myös, miten tietoa halutaan käsitellä ja mikä tieto on arvioinnin ja seurannan kannalta merkityksellistä, Aura kiteyttää.

Mitä muutoksia on luvassa?

Järjestelmä tarjoaa ohjaavia työnkulkuja tukeakseen ammattilaista asiakkaan prosessin eri vaiheissa, kuten ohjeita, suosituksia ja tarkistuslistoja. Esimerkiksi kotihoidon ammattilaisille tulee muistutus RAI-arvioinnin aloittamisesta.

− Järjestelmään on myös rakennettu erilaisia ohjaavia työnkulkuja, jotka ohjaavat toimimaan sovittujen työnkulkujen mukaisesti, Apotti-asiantuntija Soile Laakkonen sanoo.

Työntekijäroolista riippuen järjestelmään on rakennettu lisäksi erilaisia koontinäyttöjä ammattilaisille. Näin ammattilainen voi johtaa ja suunnitella omaa työtään, mikä lisää työn hallintaa, kun järjestelmä tuottaa tietoa esimerkiksi tehtävistä ja niiden seurannasta.

− Tietojen tuottamiseksi ja niiden saamiseksi järjestelmästä käyttäjältä tarvitaan kotihoidossa jatkossa entistä enemmän rakenteista kirjaamista vapaan tekstin tuottamisen sijaan. Uusi toimintatapa voi alkuun vaatia tottumista, Laakkonen muistuttaa.

Tilaa Apotin uutiskirje