Potilastietojärjestelmien vertailu on haastavaa – Mitä toiminnanohjaus oikein tarkoittaa?

24.5.2016 Tiedote

Terveydenhuollon digitalisaatio on päivän sana. Panostukset sähköisiin järjestelmiin ovat kuitenkin turhia, jos tallentuvaa tietoa ei hyödynnetä tehokkaasti.

– On muistettava, että pelkkä nykyisten tietojärjestelmien korvaaminen uusilla järjestelmillä ei itsessään tee ketään autuaaksi. Valtaosa hyödyistä toteutuu sitä kautta, miten organisaatiot ja käyttäjät hyödyntävät saamaansa tietoa toimintansa organisoinnin, laadun, prosessien ja toimintatapojen kehittämisessä. Juuri tätä toiminnan uudistamiseen tähtäävää työtä Apotti tekee tiiviissä yhteistyössä HUS-alueen kuntien kanssa, kertoo Apotti-hankkeen toimitusjohtaja Hannu Välimäki.

Apotti-hankkeen peruslähtökohtana on alusta pitäen ollut laaja SoTe-yksiköiden toiminnan uudistaminen. Ytimessä on tietojärjestelmä, jolla ei ole raja-aitoja sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.


Apotti toteuttaa yhdessä omistajiensa ja Epic:n kanssa Suomen kaikkien aikojen laajimman sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton.

Järjestelmä tulee olemaan käytössä ensimmäiseksi Vantaan perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa sekä HUS:n Peijaksen sairaalassa vuonna 2018.

Hanke yhdistää koko laajuudessaan n. 1,6 miljoonan kansalaisen SoTe- tiedot toiminnanohjaukseen ja monipuoliseen sähköiseen asiointiin.


Miten toiminnanohjausjärjestelmä eroaa potilastietojärjestelmästä?

Potilastietojärjestelmä tarkoittaa perinteisesti tietokantaa, johon asiakastiedot kerätään. Kyse on siis tietojen tallennuspaikasta. Suurin osa nykyisistä potilastietojärjestelmistä on tällä tasolla. Apotti yhdistää yli 100 käyttäjiensä erilaista järjestelmää ja tuo yhteen datan tallennuksen, toiminnan ohjauksen ja sähköisen asioinnin. Välimäen mukaan Apotin toiminnanohjaus voidaan luokitella seuraavasti:

1. Resurssiohjaus: resurssit ja potilas kohtaavat toisensa, jonka avulla voidaan optimaalisesti varata esimerkiksi leikkaussali, henkilöstö ja siivous yhtäaikaisesti. Näin saadaan nopeasti tehostettua kapasiteetin hallintaa.

2. Ammattilaisen työnohjaus: järjestelmä tukee ammattilaisia työssään. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteisiä ohjaavia työnkulkuja, check-listoja, herätteitä, työvaiheiden ohjeistusta ja päätöksenteon tukea. Esimerkiksi pään vammoissa järjestelmä muistuttaa tietyistä kuvantamistutkimuksista tai oikeiden laboratoriokokeiden ottamisesta.

3. Tiedolla johtaminen, toiminnan laatua voidaan parantaa kertyvän tiedon perusteella. Yksiköiden toimintaa voidaan kehittää ja tietoa toiminnan laadusta saadaan toiminnan eri tasoille ammattilaisista johtoon ja väestötasolle. Ammattilainen saa laatupalautteen myös itselleen ja potilas tiedon miten hänen tilanteensa on kehittynyt.

– Hoito tehostuu sitä kautta, että pystyy kehittämään omaa toimintaansa henkilökohtaisen toiminta- ja laatutiedon pohjalta, konkretisoi Helsingin kaupungin terveysasemia pitkään johtanut Apotin toiminnan kehitysjohtaja, LT Antti Iivanainen.

4. Analytiikan hyödyntäminen: esimerkiksi jos vastaanotolle tulee lapsi, jolla on paljon mustelmia, tutkii järjestelmä automaattisesti muita käyntejä, yhdistää tietoja sosiaalihuollosta ja vastaavantyyppisten tietojen tullessa esille ehdottaa tarvittaessa harkitsemaan ilmoitusta sosiaalihuollolle mahdollisesta kaltoinkohtelusta. Lopullisen päätöksen ilmoituksen lähettämisestä tekee luonnollisesti terveydenhuollon ammattilainen.

Asiakastieto- ja toiminnanohjausjärjestelmän tarkoituksena on tukea sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä, parantaa palveluiden asiakaslähtöisyyttä ja tarjota toimivat sähköisen palvelun mahdollisuudet kansalaisille, toteaa Välimäki.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käytännönkokemukset ja näkemykset ovat Apotissa ensiarvoisen tärkeässä asemassa. Hankkeeseen on osallistunut ja osallistuu yli 1000 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ICT-alan ammattilaista. Olennaista on, että yhteistyö ammattilaisten ja ICT:n välillä toimii saumattomasti.

 

Lisätiedot: 

Toimitusjohtaja Hannu Välimäki, Oy Apotti Ab, 040 1966 311
Viestintäjohtaja Johanna Klemetti, Oy Apotti Ab, 040 7041 148

 

Tilaa Apotin uutiskirje