Mitä Apotti-järjestelmä tuo mukanaan?

23.2.2021 TiedoteSote-ammattilaiset

Asiakas- ja potilastieto- sekä toiminnanohjausjärjestelmä Apotti tuo mukanaan muutoksia sekä sote-ammattilaisten että kuntalaisen arkeen.

Apotti-järjestelmän suurin hyöty kuntalaiselle tulee siitä, että häntä koskettavat tiedot ovat käytettävissä ajantasaisesti, ilman viivettä kaikissa hoito- ja palvelutilanteissa. Lisäksi omahoito ja sähköinen asiointi helpottuvat Maisa-asiakasportaalin myötä. Järjestelmä osaltaan parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta ja hoidon laatua.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käytössä on yksi, yhtenäinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Se takaa tietojen reaaliaikaisen saatavuuden palvelu- ja hoitopaikasta riippumatta. Apotin toiminnanohjausjärjestelmä ohjaa ja tukee ammattilaisten päivittäistä toimintaa, parantaa lääkitysturvallisuutta ja ennakoi riskitilanteita. Järjestelmän työkaluja ovat muun muassa työnkulun ohjaus, määräyspaketit, päätöksenteontuki, ennusteet ja hälytteet.

Tilaa Apotin uutiskirje