Maisan asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla

28.6.2023 TiedoteMaisa

Maisa-asiakasportaalin asiakastyytyväisyyttä selvitettiin kevään aikana Maisassa toteutetulla kyselyllä, johon vastasi kaikkiaan 21 244 Maisan käyttäjää. Selkeä enemmistö käyttäjistä on tyytyväisiä portaaliin.

Asiakastyytyväisyyskysely oli käyttäjien saatavilla Maisassa, missä siihen pystyi vastaamaan anonyymisti vaikkapa muun Maisa-asioinnin yhteydessä. Kysely oli avoinna 1.4.–1.6.2023.

Kyselyssä vastattiin erilaisiin Maisaa koskeviin väittämiin. Vastausasteikko oli 1–5, jossa 1 on täysin eri mieltä ja 5 täysin samaa mieltä. Tulokset kertovat, että erityisesti mobiilikäyttäjät ovat tyytyväisiä Maisaan.

”Olen sitä mieltä, että voisin käyttää Maisan mobiilisovellusta säännöllisesti” -väittämä sai arvosanaksi oikein hyvän 4,1. ”Tunsin oloni hyvin luottavaiseksi Maisan mobiilisovellusta käyttäessäni” ja ”Maisan mobiilisovellusta on mielestäni helppo käyttää” -väittämät saivat kumpikin tulokseksi noin 3,7.

Selaimen puolella on hieman enemmän kehittämisen varaa. Esimerkiksi ”Olen sitä mieltä, että voisin käyttää Maisaa selaimessa säännöllisesti” -väittämä sai arvosanaksi 3,9 ja ”Tunsin oloni hyvin luottavaiseksi Maisan selainversiota käyttäessäni” ja ”Maisan selainversiota on mielestäni helppo käyttää” -väittämien tulos oli noin 3,3.

Maisaa suositeltaisiin tuttaville

Asiakastyytyväisyyskyselyssä selvitettiin myös, kuinka todennäköisesti käyttäjä olisi valmis suosittelemaan Maisaa tuttavilleen. Niin sanotun NPS-arvon (Net Promoter Score) on tarkoitus mitata suositteluhalukkuutta yhdellä kysymyksellä, johon käyttäjä antaa arvosanan väliltä 1–10, jossa 1 on erittäin epätodennäköinen suosittelu ja 10 erittäin todennäköinen suosittelu. Lähes kaksi kolmesta vastaajasta antoi arvosanaksi vähintään 8.

– Olemme iloisia, että todella monet Maisa-käyttäjät kokevat palvelun toimivaksi ja voisivat suositella sitä myös omalle lähipiirilleen. Datasta näimme myös, että varttuneemmatkin käyttäjät ovat ottaneet digitaaliset palvelut jouhevasti käyttöön, kertoo käytettävyysasiantuntija Katri Grenman Apotista.

Taustatietoja vastaajista

Kyselyyn vastanneilta kysyttiin tällä kertaa myös hieman taustatietoja. Lähes kaksi kolmasosaa (64 %) käyttää Maisaa ensisijaisesti mobiililaitteella ja 36 % selaimella. Mitä nuoremmasta käyttäjästä on kyse, sitä todennäköisemmin hän käyttää Maisaa mobiilisovelluksen kautta.

Vastaajista noin puolet oli Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaita ja noin neljännes HUSin erikoissairaanhoidon asiakkaita. Noin neljännes vastaajista oli niin ikään Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta ja pieni osa Kauniaisten sote-asiakkaita.

Enemmistö vastaajista kertoi asioivansa Maisassa vain omasta puolestaan. Reilu viidennes (23 %) asioi sekä omasta että jonkun läheisensä puolesta.

Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasivat innokkaimmin iäkkäämmät palvelujen käyttäjät: peräti 63 % kyselyyn vastanneista oli yli 60-vuotiaita.

Kokemuksia kerätään ja Maisaa kehitetään jatkossakin

Maisan asiakastyytyväisyyskyselyitä toteutetaan vuosittain. Palautteet käydään läpi Apotin ja sen asiakasorganisaatioiden edustajien kanssa yhteistyössä ja Maisaa kehitetään jatkuvasti saadun palautteen perusteella.

– Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneita Maisa-käyttäjiä! Palaute on meille kullanarvoista, kun kehitämme palveluamme edelleen, Grenman kiteyttää.

Tilaa Apotin uutiskirje