Maisa-asiakasportaalin saavutettavuus paranee jatkuvasti

28.6.2022 TiedoteMaisa

Maisa-asiakasportaali yhdistää sosiaalihuollon ja terveydenhuollon sähköisen asioinnin yhteen kanavaan. Järjestelmän saavutettavuus on erittäin tärkeää, sillä Maisalla on runsaasti eri-ikäisiä käyttäjiä. Saavutettavuuden kehittäminen ei ole sprintti, vaan jatkuvaa, pitkäjänteistä työtä.

Kansalaisille suunnatun sähköisen palvelun pitää olla riittävän saavutettava kaikille – myös niille, joille sähköisten järjestelmien käyttö tuo haasteita. Maisa-asiakasportaalia – jolla on jo yli 780 000 käyttäjää – kehitetäänkin juuri siksi aktiivisesti. Maisa on tällä hetkellä käytössä Helsingin, Kauniaisten, Keravan, Vantaan sekä HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan palveluissa.

– Maisalle tehtiin jälleen saavutettavuusarviointi luotettavan kumppanin kanssa. Tavoitteena arviointien tekemisessä on varmistaa se, että järjestelmä on mahdollisimman saavutettava. Suomen lainsäädäntö vaatii kaikilta julkisilta palveluilta riittävää saavutettavuutta. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietoja keräävä Maisa on siksi lainsäädännön piirissä, Apotin käytettävyysasiantuntija Petri Mannonen avaa.

Riittävä saavutettavuus takaa sen, että Maisaa voivat käyttää myös esimerkiksi ruudunlukijaa tarvitsevat näkövammaiset ja henkilöt, joilla on esimerkiksi kognitiivisia haasteita tai vaikkapa kuulovammoja. Saavutettavuus on tärkeää myös siksi, että omien terveystietojen käsittely saattaa olla kenelle tahansa stressaavaa ja kuormittavaa.

– Saavutettavuuden parantaminen parantaa käytettävyyttä kaikille, ei vain erityisryhmille, Apotin käytettävyysasiantuntija Inkeri Tynell lisää.

Kehitystyö on pitkäjänteistä ja parantaa käyttökokemusta

Saavutettavuuden kehittäminen ei ole kertarykäisy, vaan pitkäjänteistä kehitystyötä.  Vuosien mittaan järjestelmän teknologia on kehittynyt ja myös ulkomuoto on kokenut muodonmuutoksen. Saman aikaan saavutettavuus on parantunut koko ajan ja myös arviointeja on tehty ja tehdään jatkossakin. Myös Apotin järjestelmätoimittaja Epic vie alustaa vahvasti eteenpäin koko ajan.

– Nyt järjestelmää on käyty läpi arvioimalla tyypillisiä käyttötilanteita ja tyypillisiä toimintoja. Nykytilanne on kohtalaisen hyvä. Maisassa ei ole isoja ongelmia, jotka estäisivät Maisan keskeisten toimintojen käyttämisen. Vielä on tekemistä, ja saavutettavuutta voi edelleen parantaa, Mannonen kuvailee.

Maisan kehityksessä saavutettavuuteen kiinnitetään jatkuvaa huomiota. Jatkuva käytettävyyden ja saavutettavuuden kehittäminen on myös Apotin strategian mukaista.  Kevään 2022 käyttäjäkyselyssä Maisa-palvelun käytettävyys arvioitiin yleisesti kohtuullisen hyväksi ja mobiilisovelluksen osalta hieman paremmaksi kuin www-palvelun saavutettavuus.

– Parhaillaan parannamme omaa kyvykkyyttämme sekä ohjelmallisesti että tekemällä itse jatkuvaa pienten muutosten testausta. Tavoitteena on myös jatkaa työtä luotettavan saavutettavuuskumppanin kanssa, Mannonen kertoo.

Tilaa Apotin uutiskirje