Listasimme Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi Apotin 100 keskeistä hyötyä – lue ensimmäiset 40

21.6.2017 Tiedote

Apotti-järjestelmän muokkaus on hyvässä vauhdissa ja pian pääsemme nauttimaan uuden järjestelmän eduista. Suomi100-vuotta juhlistaaksemme listasimme 100 hyötyä, joita Apotti tuo niin sote-ammattilaisten kuin kansalaisten arkeen.

Alla näet ensimmäiset 40 hyötyä. Loput julkaisemme sosiaalisen median tileillämme loppuvuoden aikana.

1. Tieto kulkee eri organisaatioiden välillä
2. Murtaa raja-aitoja sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliltä
3. Maailman huippuyksiköissä käytössä oleva järjestelmä kehittyy jatkuvasti
4. Käyttäjien itse omiin tarpeisiinsa rakentama järjestelmä
5. Asiakas saa tietoa siitä, mitä hänen hoidoissaan ja palveluissaan tapahtuu
6. Palveluita voidaan kohdistaa oikein
7. Ammattilainen saa helposti kokonaiskuvan asiakkaan tilanteesta
8. Sähköinen asiointi helpottuu
9. Palveluiden laatua voidaan parantaa järjestelmään kertyvän tiedon perusteella
10. Järjestelmä on todistetusti luotettava
11. Päällekkäinen kirjaaminen poistuu
12. Asiakas- ja potilasturvallisuus paranevat
13. Tietoturvallinen ympäristö ammattilaisten toimintaan ja kansalaisten asiointiin
14. Ammattilainen saa tukea ja ohjausta päivittäisessä työssään
15. Ihmistä hoidetaan ja palvellaan kokonaisuutena
16. Ammattilaiset saavat tietoa oman työn tuloksellisuudesta
17. Ammattilainen saa päätöksenteon tukea
18. Uudet sähköiset palvelut säästävät ammattilaisten ja asiakkaiden aikaa
19. Tiedolla johtamisen avulla voidaan sujuvoittaa palveluja
20. Järjestelmää voi muokata helposti niin Apotti-toimistolla, pääkäyttäjätasolla kuin kentällä
21. Rakenteisen kirjaamisen ansiosta tiedot löytyvät tarvittaessa nopeasti
22. Tietojen yhdenmukainen kirjaaminen tuo oikeusturvaa niin asiakkaalle kuin ammattilaiselle
23. Järjestelmässä voidaan tarkastella kokonaisia hoito- ja palveluketjuja
24. Ammattilaiset näkevät järjestelmästä, mitä kaikkia sote-palveluita asiakas saa
25. Apotti-alueen kuntalaiset saavat yhtenäisen näkymän omiin sote-tietoihinsa
26. Voidaan vähentää haittatapahtumia, kuten lääkitysvirheitä ja uusintaleikkauksia
27. Työnkulut ja herätteet helpottavat ammattilaisen muistitaakkaa ja parantavat työn laatua
28. Toiminnanohjaus takaa asiakkaalle laadukkaan palvelun
29. Painopistettä ennaltaehkäisyyn: järjestelmä osaa tunnistaa riskipotilaita
30. Asiakkaan tiedot kulkevat tarvittaessa ammattilaisen mukana
31. Kuntalaiset voivat hyödyntää mahdollisuutta etävastaanottoon
32. Vastaanottokäynnit vähenevät mm. sähköisen asiakasportaalin ansiosta
33. Moniammatillinen työskentely helpottuu
34. Uudenlainen käyttöliittymä omahoitoon
35. Asiakasportaaliin voi liittää mittauslaitteita: tulokset ohjautuvat suoraan ammattilaisille
36. Päällekkäisten tutkimusten määrä vähenee
37. Pääsy muiden Epic-käyttäjien maailmanlaajuiseen yhteisöön ja parhaisiin käytäntöihin
38. Ammattilaisten aikaa säästyy, kun tiedot löytyvät yhdestä järjestelmästä
39. Asiakasportaali auttaa hyvinvoinnin ylläpidossa
40. Järjestelmän painehaavaohjelma tuo miljoonasäästöt

 

Tilaa Apotin uutiskirje