Lasten kaltoinkohtelutapaukset vievät sosiaalityöntekijät äärirajoille – Apotti tuo kaivattua tukea

28.2.2017 Tiedote

Lasten kaltoinkohtelutapauksissa puhutaan uskomattoman kamalista asioista. Kun kohtaat jotain niin pahaa, se pysäyttää aina, vaikka olisit kuinka ammattilainen. Ihmisiä mekin olemme.

Olemme sosiaalityöntekijöinä nähneet monia lasten kaltoinkohtelutapauksia ja ymmärrämme hyvin laadukkaan tietojärjestelmän merkityksen.

Jos kaltoinkohdeltu lapsi on vaikka samanikäinen kuin oma lapsesi, on vaikea välttää tunneryöppyä ja olla ajattelematta, että tämä voisi olla minun lapseni. Tälläisissa ennakoimattomissa tilanteissa on tärkeää, että tietojärjestelmä tukee ja pitää asiat järjestyksessä.

 

Apotti ohjaa toimintaa – arvion tekee kuitenkin aina ihminen

Siinä helposti sokeutuu, kun keskustelee itkevän äidin kanssa perheen tilanteesta. Asioiden perustelemista helpottaa, kun voi näyttää järjestelmästä, mitä kaikkea on vuosien varrella tapahtunut. Silloin avautuvat yleensä äidinkin silmät.

Mitä laajemmin Apotti on käytössä, sitä paremmin kertynyttä tietoa pystytään hyödyntämään ja voidaan rakentaa myös hälytteitä. Tämä on merkittävää etenkin pitkissä asiakassuhteissa.

Apotti-järjestelmään sisältyy sosiaalihuollon yleisiä toimintaohjeita, määrityksiä ja tarkistuslistoja. Kun sosiaalityöntekijä kirjaa Apottiin lastensuojeluilmoituksen, jonka syynä on vaikka lapsen pahoinpitely, kertoo järjestelmä heti, mitä hänen pitää tehdä.

Palvelun tasalaatuisuus on sekä asiakkaan että työntekijän oikeusturvakysymys. Ja se helpottaa myös hankalien asiakkaiden kanssa keskustelua, kun voi sanoa, ettei asia ole pelkästään minun harkintani varassa.

Muutos entiseen on suuri. Apotin näkymä räätälöidään jokaiselle työntekijälle erilaiseksi, henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti. Prosessi pysyy kuitenkin paremmin hanskassa, vaikka ihmiset vaihtuisivat.

 

Tieto ei saa kadota siirtymävaiheissa

Palvelujärjestelmämme on tänä päivänä hyvin pirstaloitunut ja asiakas ohjataan yhä useammin erikoisalakohtaisiin palveluihin. Siksi on tärkeää, että tieto löytyy helposti, kun sitä tarvitaan.

Koska Apotti on sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä, pystytään sen avulla siirtämään tietoa helposti eri toimijoiden välillä.

Esimerkiksi jos sosiaalityöntekijä epäilee lapsen hyväksikäyttöä, voi hän Apotti-järjestelmän avulla tehdä ajanvarauksen lääkärille ja syöttää esitiedot valmiiksi; onhan hänen velvollisuutensa varmistaa, että lapsi käy lääkärissä. Tällä hetkellä käytäntönä on, että mennään suoraan päivystysjonoon odottamaan.

Monissa akuuteissa tilanteissa on myös vaikea hahmottaa, mikä on lastensuojelua, mikä rikosprosessia, mikä kriisityötä. Apotin ansiosta ammattilaiset päivystyksessä näkevät, että asiakas on jo saanut kriisiapua ja tietävät, mitä muita palveluita hän saa.

 

Apotti rakennetaan tukemaan valittuja työnkulkuja

Nykyisin sosiaalihuollossa käytettävät tietojärjestelmät ovat valitettavan kankeita tai monimutkaisia käyttää. Niistä on vaikea saada kokonaiskuvaa lapsen tilanteesta, eivätkä ne tue, saati ohjaa ammattilaista. Palveluiden laadun ja tehokkuuden mittaaminen on niin ikään vaikeaa. Järjestelmä muokkaa työtä eikä toisin päin.

On täysin uutta, että järjestelmää rakennetaan näin päin, että piirretään työnkulkuja ja mietitään, millainen järjestelmän pitää olla.

Apotin kehittäminen jatkuu käyttöönoton jälkeenkin. Aikaisempaan verrattuna se on myös huomattavasti helpompaa ja halvempaa, kun voimme tehdä muokkauksia itse, emmekä tarvitse jokaikisen lomakkeen säätämiseen järjestelmätoimittajaa.

Tunteita saa ja pitää jatkossakin näyttää. Sosiaalityössä taustalla on aina ajatus, että pyrimme auttamaan asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Irene Juva
Apotti-asiantuntija
Oy Apotti Ab

Jonna Vanhanen
Apotti-asiantuntija
Oy Apotti Ab

 

Tilaa Apotin uutiskirje