Lääkärit ja hoitajat rakentavat sisältöjä järjestelmään

19.2.2019 Tiedote

Apotti-järjestelmän taustalla oleva Epic-järjestelmätoimittaja on luonut 2010-luvulla kliinisen sisällön tuottamiseksi mallin, jossa asiakasorganisaation lääkärit ja hoitajat voivat kouluttautua itse rakentamaan sisältöä järjestelmään.

Suomessa Apotin ensimmäiset neljä lääkäriä osallistuivat Hollannissa järjestettäville kursseille alkuvuodesta 2018. Tällä hetkellä järjestelmän sisältöpuolen rakennusoikeudet on jo 10 lääkärillä ja kahdella sairaanhoitajalla. Lisäksi helmikuussa Suomesta oli kuusi lääkäriä Epicin koulutuksessa Hollannissa. Koulutuksen tarkoituksena on avartaa järjestelmän rakennusosaamista laajemmalle käyttäjäkunnalle ja mahdollistaa asiakasyksiköiden aktiivinen osallistuminen Apotin jatkokehitykseen.

Suomen sairaalamaailmassa hoitohenkilöstön työnkuvat ovat usein laajempia kuin Yhdysvalloissa, missä kaikkien hoitohenkilöiden roolitus on erittäin tarkka ja työnkulut tarkasti rajattu. Työnkulkuja onkin muokattu sopimaan suomalaiseen toimintaympäristöön.

Rakenteinen kirjaaminen yleistyy

Apotti-järjestelmä perustuu rakenteiseen kirjaamiseen, joka haastaa monia vanhoja toimintatapoja ja vaatii yksiköissä aktiivista valmistautumista ja johdetun toiminnan muutoksen. Spesifit erityisalat, kuten leikkaus- ja toimenpidealat, ovat jo tottuneempia rakenteiseen kirjaamiseen, mutta se on haastavampaa erityisesti yleislääketieteen ja sisätautien puolella, jossa potilaan vaivojen syy voi olla moninaisempi.

– Sairaskertomusjärjestelmät kehittynevät jatkossa yhä moninaisemmiksi ja tarjoavat potilaillekin mahdollisuuden osallistua terveystietojen tuottamiseen, joten strukturoitu ja standardoitu tietorakenne on välttämätön, Apotti-asiantuntija lääkäri Pekka Ylitalo huomauttaa.

Jatkossa potilaan tarinaa rakentaa useampi henkilö

Apotin myötä kaikki hoitohenkilöt ja potilas itse rakentavat potilaan tarinaa, koska potilaan tiedot löytyvät yhdestä järjestelmästä. Näin voidaan välttää lukuisat samat kysymykset potilaalle hoitopolun eri vaiheissa, kun tieto löytyy jo koneelta.

– Tietojärjestelmien merkitys vain kasvaa entisestään sairaaloissa, koska useimmat tietojärjestelmät eivät ole rakennettu potilaan kanssa käytävään dialogiin ja palvele näin potilaan tarpeita. Tulevaisuuden sote-ammattilaisten roolissa tulee hallita monimuotoisen tietojärjestelmän käyttö kliinisen työn ohella, Ylitalo toteaa.

Tilaa Apotin uutiskirje