Kuntapäättäjät kokoontuivat kuulemaan tarjouspyynnön sisällöstä

2.3.2015 Tiedote

Apotin lopullinen tarjouspyyntö lähtee kuntiin ja HUS:iin päätöksenteon valmistelua varten viikolla 11. Kyseessä on noin 1800 sivua tiukkaa asiaa, missä on mukana muun muassa 6000 Excel-riviä järjestelmän vaatimuksia. Keventääkseen päätöksentekijöiden lukutaakkaa, Apotti tarjosi heille mahdollisuutta tulla kuulemaan tarjouspyynnön sisällöstä 24. ja 26. helmikuuta.

Tilaisuudessa hankejohtaja Hannu Välimäki kertoi yleisellä tasolla Apotti-hankkeesta sekä tarjouspyynnöstä. Tuotekehitysjohtaja Heikki Onnela paneutui hankinnan toiminnallisuuskarttaan eli mitä kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoja Apotti on hankkimassa. Tarjouspyynnön tekniikka-osion kävi läpi tekninen kehitysjohtaja Jari Renko ja sopimustekniset asiat hallintolakimies Vesa Mutalahti. Osallistujat saivat myös kattavan esityksen tuotanto- käyttöönottovaiheen suunnitelmista hankepäällikkö Lassi Lindblomilta.

Viron mallista kysytään edelleen

Esitykset innostivat yleisöä kysymään muun muassa sote-lakiuudistuksen ja Apotin yhteensopivuudesta, pitkän hankkeen resursoinnista, muista samankaltaisista hankkeista maailmalla, riskistä päätyä markkinaoikeuteen, Espoon mahdollisuudesta liittyä Apottiin sekä monista tarjouspyynnön termeistä, kuten avoimuus, integraatiot jne. Heikki Onnela selvitti myös, miten tällä hetkellä monta järjestelmää käyttävän syöpälääkärin työ muuttuu Apotin myötä.

Jälleen kerran esiin nousi myös Viron järjestelmä ja sen vertaus Apottiin. Kertauksena kerrottakoon, että Virossa toteutettu ratkaisu vastaa lähinnä Suomessa suunnitteilla olevaa palveluväylää. Jokaisella sairaalalla Virossa on käytössä oma potilastietojärjestelmänsä. Lisää tietoa asiasta Apotin nettisivuilta.

Toiveissa nopea päätöksenteko

Vaikka kuntapäättäjien infotilaisuuteen pääsi yhteensä 29 ilmoittautuneesta paikalle vain puolet, Apotissa toivotaan viestin kulkevan tehokkaasti päätöselinten sisällä, ettei tarjouspyynnön hyväksyntä jää ainakaan informaation puutteesta kiinni.

Apotin jäsenorganisaatiot päättävät tarjouspyynnön hyväksymisestä seuraavasti:

Vantaan kaupunginhallitus ja HUS:n hallitus: 23.3.2015
Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta: 24.3.2015
Kauniaisten kaupunginhallitus: 25.3.2015
Kirkkonummen perusturvalautakunta: 26.3.2015
Lue lisää Apotin ajankohtaisista kuulumisista helmikuun uutiskirjeestä.

Tilaa Apotin uutiskirje